Bắc Giang thành lập Cụm công nghiệp Đại Lâm 2

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định về việc thành lập cụm công nghiệp Đại Lâm 2, có quy mô 60ha tại huyện Lạng Giang với các thông tin cụ thể như sau:

1. Quy mô diện tích: Cụm công nghiệp Đại Lâm 2 có diện tích khoảng 60 ha.

2. Vị trí, ranh giới: Cụm công nghiệp Đại Lâm 2 thuộc địa bàn xã Đại Lâm và xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, có ranh giới như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đường dân cư hiện trạng xã Xương Lâm và đường quy hoạch (Tuyến số 2 - chạy song song với cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn);

+ Phía Nam: Giáp dân cư hiện trạng và cánh đồng canh tác thôn Hố Dầu, xã Đại Lâm;

+ Phía Đông: Giáp ngòi Thảo và dân cư hiện trạng xã Đại Lâm;

+ Phía Tây: Giáp dân cư xã Đại Lâm và đường tỉnh nối QL31 với QL1A;

3. Ngành nghề thu hút đầu tư: Cụm công nghiệp Đại Lâm 2 thu hút các ngành nghề sau: Ngành điện, điện tử, truyền thông, cơ khí, may mặc, thiết bị dụng cụ y tế, dược, chế biến nông lâm sản, thực phẩm, công nghiệp chế biến, chế tạo khác, công nghiệp hỗ trợ, cho thuê kho xưởng.

4. Tổng mức đầu tư: Cụm công nghiệp Đại Lâm 2 có tổng mức đầu tư 656 tỷ đồng.

5. Tiến độ thực hiện đầu tư: Cụm công nghiệp Đại Lâm 2 có tiến độ đầu tư cụ thể như sau:

- Từ tháng 01/2023 đến 9/2023: Thực hiện các thủ tục pháp lý, lập quy hoạch chi tiết, lập thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi đất lúa; bồi thường, giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.

- Từ tháng 10/2023 đến 01/2025: Hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật của dự án, trong đó có trạm xử lý nước thải; đồng thời thu hút các nhà đầu tư thứ cấp sản xuất kinh doanh lấp đầy tối thiểu 50% diện tích đất công nghiệp.

6. Thời gian hoạt động: Thời gian hoạt động của Cụm công nghiệp Đại Lâm 2 là 50 năm

7. Ưu đãi, hỗ trợ: Cụm công nghiệp Đại Lâm 2 được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước

8. Các nội dung khác: Tại quyết định thành lập, UBND tỉnh Bắc Giang cũng nêu rõ:

- Cụm công nghiệp Đại Lâm 2 được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Đại Lâm 2 có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành.

Được biết, trong năm 2023, Bắc Giang thành lập một loạt các khu công nghiệp và cụm công nghiệp mới để bổ sung mặt bằng cho các nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong nước đến thuê đất mở nhà máy.

Chat qua zalo