Bắc Giang thành lập Cụm công nghiệp Lăng Cao

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định về việc thành lập cụm công nghiệp Lăng Cao, có quy mô 48,02 ha tại huyện Tân Yên với các thông tin cụ thể như sau:

1. Quy mô diện tích: Cụm công nghiệp Lăng Cao có diện tích 48,02 ha.

2. Vị trí, ranh giới: Cụm công nghiệp Lăng Cao thuộc địa giới hành chính của xã Cao Xá, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên có ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp đường tỉnh 298.

- Phía Nam giáp suối Cầu Đồng.

- Phía Đông giáp đường tỉnh 298 và Công ty Cổ phần Gạch Ngọc Lý.

- Phía Tây giáp Khu dân cư hiện trạng và khu nuôi trồng thủy sản.

3. Ngành nghề thu hút đầu tư: Cụm công nghiệp Lăng Cao thu hút các ngành nghề sau: Điện, điện tử, truyền thông, cơ khí, xây dựng, may mặc, thiết bị dụng cụ y tế, dược, chế biến nông sản thực phẩm, công nghiệp phụ trợ...

4. Tổng mức đầu tư: Cụm công nghiệp Lăng Cao có tổng mức đầu tư 347,65 tỷ đồng.

5. Tiến độ thực hiện đầu tư: Cụm công nghiệp Lăng Cao có tiến độ đầu tư cụ thể như sau:

- Năm 2020 – 2021: Thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai; xây dựng hạ tầng trong đó có Trạm xử lý nước thải.

- Từ năm 2022: Hoàn thành đồng bộ hạ tầng, thu hút đầu tư lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp.

6. Thời gian hoạt động: Thời gian hoạt động của Cụm công nghiệp Lăng Cao là 50 năm.

7. Ưu đãi, hỗ trợ: Cụm công nghiệp Lăng Cao được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

8. Các nội dung khác: Tại quyết định thành lập, UBND tỉnh Bắc Giang cũng nêu rõ:

- Cụm công nghiệp Lăng Cao được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Lăng Cao có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành.

Được biết Bắc Giang là một trong các tỉnh thu hút đầu tư FDI hàng đầu ở Việt Nam, phần lớn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cứ có cơ sở hạ tầng hoàn thiện là có các Nhà đầu tư đến thuê đất để mở nhà máy, thậm chí có những dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhưng đã có các Nhà đầu tư đến đặt chỗ.

Chat qua zalo