Bắc Giang thành lập Cụm công nghiệp Thanh Sơn

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định về việc thành lập cụm công nghiệp Thanh Sơn, có quy mô 46ha tại huyện Sơn Động với các thông tin cụ thể như sau:

1. Quy mô diện tích: Cụm công nghiệp Thanh Sơn có diện tích khoảng 46 ha.

2. Vị trí, ranh giới: Cụm công nghiệp Thanh Sơn thuộc địa bàn thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, có ranh giới như sau:

+ Phía Bắc giáp suối;

+ Phía Nam giáp đường tỉnh 293;

+ Phía Đông giáp đồi trồng keo;

+ Phía Tây giáp khu dân cư thôn Đồng Thanh.

3. Ngành nghề thu hút đầu tư: Cụm công nghiệp Thanh Sơn thu hút các ngành nghề sau: Sản xuất, chế biến nông, lâm sản, thực phẩm; may mặc; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; công nghiệp chế biến, chế tạo khác, công nghiệp hỗ trợ.

4. Tổng mức đầu tư: Cụm công nghiệp Thanh Sơn có tổng mức đầu tư 488 tỷ đồng.

5. Tiến độ thực hiện đầu tư: Cụm công nghiệp Thanh Sơn có tiến độ đầu tư được quy định cụ thể trong Quyết định thành lập.

6. Thời gian hoạt động: Thời gian hoạt động của Cụm công nghiệp Thanh Sơn là 50 năm

7. Ưu đãi, hỗ trợ: Cụm công nghiệp Thanh Sơn được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước

8. Các nội dung khác: Tại quyết định thành lập, UBND tỉnh Bắc Giang cũng nêu rõ:

- Cụm công nghiệp Thanh Sơn được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Thanh Sơn có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành.

Được biết, Bắc Giang là một trong các tỉnh thu hút đầu tư FDI hàng đầu ở Việt Nam, phần lớn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cứ có hạ tầng hoàn thiện là có các Nhà đầu tư đến thuê đất để mở nhà máy, thậm chí có những dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hạ tầng nhưng đã có các Nhà đầu tư đến đặt chỗ.

Chat qua zalo