Bắc Giang thiết kế không gian phát triển cho 30 năm tới

Bắc Giang là địa phương đầu tiên hoàn tất Báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, giúp địa phương hiện thực hóa những mục tiêu tham vọng.

Một góc thành phố Bắc Giang

Ngày 22/3 vừa qua, Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch.

Đây là bản quy hoạch tỉnh đầu tiên của cả nước, đồng nghĩa đây cũng là bản quy hoạch đầu tiên được thẩm định.

Theo ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, với những kết quả ấn tượng, toàn diện, vượt bậc trên các lĩnh vực đạt được trong những năm qua, nhất là những năm gần đây, tỉnh Bắc Giang vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển cho giai đoạn tới.

Bắc Giang có diện tích 3.895 km2, đứng thứ 35 cả nước, nguồn nhân lực 1,9 triệu dân, đứng thứ 12 cả nước. Trong vài năm gần đây, Bắc Giang phát triển mạnh trong lĩnh vực công nghiệp và đô thị dịch vụ. Nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đã tới khảo sát, đầu tư quy mô lớn tại Bắc Giang, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của đô thị, dịch vụ.

Để tạo bước phát triển đột phá thời gian tới, quan điểm định hướng của tỉnh là phát triển nhanh, bền vững, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là công nghiệp - đô thị - dịch vụ, phấn đấu đến năm 2030, Bắc Giang là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bày tỏ ấn tượng với kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt tăng trưởng GRDP năm 2020 của Bắc Giang đạt 13%, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhìn nhận, trong những năm qua, Bắc Giang đã chuyển mạnh trong cơ cấu kinh tế sang công nghiệp.

Với định hướng đó, tỉnh Bắc Giang đã Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh gồm 750 trang, được chia thành 8 phần, trong đó phân tích chung về điều kiện riêng và đặc thù của tỉnh dưới góc nhìn địa kinh tế và địa chính trị; phân tích và đánh giá chi tiết về hiện trạng kinh tế - xã hội, điều kiện của hệ thống hạ tầng, tiềm năng tài nguyên và các nguồn lực của tỉnh, từ đó đưa ra phân tích điểm yếu, điểm mạnh, cơ hội, thách thức (phân tích SWOT) để đánh giá thời kỳ phát triển 10 năm qua và rút ra bài học kinh nghiệm cho thời kỳ tiếp theo.

Từ đó, tỉnh Bắc Giang đã đưa ra quan điểm lựa chọn phương án, mục tiêu, định hướng phát triển dựa trên phân tích tổ chức vùng cho thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050; xây dựng phương án phát triển hệ thống đô thị và nông thôn, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng môi trường; đưa ra các giải pháp thực hiện quy hoạch dựa trên phân tích các nguồn lực có khả năng tận dụng…

Đánh giá về nội dung quy hoạch, Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh cho rằng, Báo cáo tổng thể Quy hoạch tỉnh Bắc Giang cơ bản phù hợp với yêu cầu, quy định về nội dung quy hoạch tỉnh quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, phù hợp với Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 139/QĐ-TTg ngày 20/1/2020.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, các ý kiến của chuyên gia trong Hội đồng cơ bản thống nhất với nội dung quy hoạch, đồng thời đề nghị nghiên cứu, giải trình thêm.

Với định hướng trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định cũng dành nhiều ý kiến góp ý cho báo cáo của địa phương.

Đánh giá Bắc Giang đang đặt mục tiêu phát triển đầy tham vọng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, công việc của Hội đồng thẩm định là làm thế nào để có bản kế hoạch hiện thực hóa các mục tiêu đó.

“Chúng tôi đánh giá rất cao tỉnh Bắc Giang đã chủ động cùng với Viện Chiến lược phát triển lập quy hoạch này nhưng không ‘phó mặc’ cho tư vấn. Các sở, ban, ngành của Bắc Giang đã thực sự vào cuộc, chính những người ‘chủ nhân’ đó, hơn ai hết, hiểu vấn đề của tỉnh và có thể quyết định vấn đề của mình một cách chính xác nhất”, Bộ trưởng nói.

Chat qua zalo