Báo cáo tình hình thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam tại các khu công nghiệp, Khu kinh tế 6 tháng đầu năm 2020

Trước sự căng thẳng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam hưởng lợi từ dòng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu. Quỹ đất khu công nghiệp được mở rộng, cả nước thu hút được 282 dự án đầu tư.

1. Nguồn cung thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam được mở rộng

  • Tình hình hoạt động các khu công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020

Tính đến cuối tháng 6 năm 2020, Việt Nam có 336 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên lên tới 97,8 nghìn ha, trong đó đất công nghiệp đạt diện tích gần 66 nghìn ha.

thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020

Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020

Trong số 336 khu công nghiệp, có 261 khu công nghiệp đã đưa vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 68,7 nghìn ha và 75 khu công nghiệp vẫn trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng chiếm diện tích khoảng 29,1 nghìn ha.

Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các khu công nghiệp đang hoạt động đạt khoảng 76%.

  • Tình hình hoạt động các khu kinh tế 6 tháng đầu năm 2020

Tính đến thời điểm cuối tháng 6 năm 2020 cả nước sở hữu 17 khu kinh tế ven biển với tổng diện tích mặt đất và diện tích mặt nước đạt hơn 845 nghìn ha, diện tích đất các khu chức năng đã cho thuê của các Khu kinh tế đạt trên 40 nghìn ha.

Hết quý II, cả nước có 38 khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế, tổng diện tích khoảng 16,6 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp chiếm gần 10 nghìn ha.

Trong số 38 khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế, có 20 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích đất khoảng 8,5 nghìn ha và 17 khu công nghiệp đang xây dựng với tổng diện tích đạt khoảng 78,1 nghìn ha.

  • Tình hình công trình xử lý nước thải trong các khu công nghiệp

Tính đến cuối tháng 6 năm 2020, số công trình xử lý nước thải tập trung đạt 234/261 KCN , tỷ lệ đạt gần 90%. Nếu tính cả các khu công nghiệp đang nằm trong khu kinh tế ven biển thì cả nước hiện có 248 khu công nghiệp đã xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung và đi vào vận hành tỷ lệ đạt 88.57% với công suất tối đa đạt trên 1 triệu m3nước thải/ngày đêm.

2. Tình hình thu hút đầu tư của bất động sản công nghiệp Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020

Theo thống kê sơ bộ, trong 6 tháng đầu năm 2020, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước đã thu hút được khoảng 335 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong đó vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 6 tỷ USD, nâng tổng số dự án FDI lũy kế đến cuối tháng 6 năm 2020 lên khoảng 9.835 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 197,8 tỷ USD; vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 72,3%.

Ước tính 6 tháng đầu năm 2020, các dự án đầu tư trong nước (DDI) vào các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt khoảng 282 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 62,7 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số dự án DDI lũy kế đến cuối tháng 6/2020 lên 9.650 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 2,31 triệu tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 46,3%./.

3. Đánh giá tiềm năng thị trường bất động sản công nghiệp Viêt Nam giai đoạn 2020 - 2025

- Năm 2020 là năm của bất động sản công nghiệp Việt Nam với nhà xưởng cao tầng, nhà xưởng xây sẵn tích hợp công nghệ 4.0; là năm chuyển đổi mô hình khu công nghiệp từ truyền thống sang đồng bộ thương mại, dịch vụ tiện ích;.

- Việt Nam sẽ trở thành một trong những cứ điểm sản xuất trong trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong vòng 5 năm tới.

- Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung hiện chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, bất động sản công nghiệp Việt Nam tiếp tục được hưởng lợi

- Bất động sản công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có để “bùng nổ” trong 3 - 5 năm tiếp theo.

- Bất động sản công nghiệp Việt Nam đang tạo dựng niềm tin mạnh mẽ về sự tăng trưởng trong mắt nhà đầu tư quốc tế. Việt Nam đã và đang không ngừng phát triển, dần trở thành một trong những điểm đến thu hút đầu tư về công nghiệp sản xuất trong khu vực Đông Nam Á”.

Nguồn thông tin: Cổng thông tin điện tử BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chat qua zalo