Bất động sản An Gia chốt tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4

Tập đoàn Bất động sản An Gia (mã AGG) vừa công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Theo đó, ngày 20/3 là đăng ký cuối cùng tham dự đại hội. Đại hội đồng cổ đông của công ty tổ chức vào sáng ngày 22/4, hiện địa điểm chưa công bố.

Nội dung đại hội sẽ thông qua gồm báo cáo của HĐQT, kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch cho năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch phát hành trái phiếu và thay đổi trụ sở công ty và một số vấn đề khác.

AGG là cổ phiếu chào sàn đầu tiên trên HoSE trong năm mới 2020. Cùng xu hướng với thị trường chung, giá cổ phiếu diễn biến giảm thời gian qua. Hiện nay, thị giá cổ phiếu bất động sản này đang giao dịch ở vùng gần 28.000 đồng/CP, giảm hơn 8% so với giá đóng cửa phiên chào sàn.

Về kết quả kinh doanh, năm 2019 doanh thu thuần đạt 384,6 tỷ đồng. Dù mức này thấp hơn nhiều so với doanh thu 1.125 tỷ đồng trong năm 2018 nhưng chi phí giá vốn thấp cộng với doanh thu tài chính và lãi từ hoạt động liên doanh liên kết đã giúp AGG đạt lãi ròng 325,5 tỷ đồng, tăng 11,2% so với 2018, tương đương EPS đạt 4.588 đồng.

Năm 2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu là 2.600 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 620%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 450 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với 2019. 

Nguồn: batdongsan.com.vn

Chat qua zalo