Bình Định chấp thuận Dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn 53.500 tỷ đồng

Ngày 15/11, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, ông Nguyễn Tự Công Hoàng đã ký văn bản (số 3709) về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn Phù Mỹ.

Dự án sẽ được triển khai tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn.

Phối cảnh dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn

Theo đó, Dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn rộng khoảng 468 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 53.500 tỷ đồng được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty CP Gang thép Long Sơn Phù Mỳ thực hiện. 

Dự án chia thành 3 giai đoạn đầu tư, công suất 5,4 triệu tấn/năm, bao gồm các sản phẩm thép chế tạo chất lượng, thép xây dựng, thép cuộn.

Đồng thời nhà đầu tư cũng đang nghiên cứu đầu tư Khu bến cảng Hoài Nhơn trên tổng diện tích khoảng 496,9 ha mặt đất và mặt biển.

Cảng Hoài Nhơn được nghiên cứu quy hoạch là cảng chuyên dùng phục vụ cho sản xuất của Khu liên hợp Gang thép Long Sơn và hướng đến cảng tổng hợp trong tương lai. Tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Quy mô đầu tư được chia làm 02 giai đoạn.

Giai đoạn 2021-2025: 10 bến/2.525 m; khu hậu cần cảng khoảng 44 ha; chiều dài đê/kè chắn sóng khoảng 4.00 0m; công suất 11÷13 triệu tấn/năm;

Giai đoạn sau năm 2025 (đã bao gồm giai đoạn 2021-2025): 13 bến/3.525 m; khu hậu cần cảng khoảng 44 ha; chiều dài đê/kè chắn sóng khoảng 4.000 m; công suất 30÷35 triệu tấn/năm. Các hạng mục, thông số cho cả hai giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025: bề rộng luồng 230 m; cao độ đáy luồng -21,0 m (hải đồ); 01 vũng quay tàu đường kính 670 m; cỡ tàu đến 250.000 tấn.

Cảng Hoài Nhơn hình thành sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm của Khu liên hợp gang thép Long Sơn, đảm bảo tiến độ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Khi cả 2 công trình dự án đi vào hoạt động kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ cảng biển, qua đó đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Định và các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Đồng thời giải quyết được số lượng lớn lao động tại địa phương. Theo đó, trong quá trình thi công dự án sẽ tạo việc làm cho khoảng 5.000 người và trong quá trình sản xuất, kinh doanh là khoảng 7.500 người.

Để dự án sớm được triển khai, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan của tỉnh sớm xây dựng chính sách đặc biệt ưu đãi đối với các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, nhất là tạo điều kiện về lao động, việc làm và các chính sách an sinh xã hội khác liên quan.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu dự án không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái trên đất liền, trên biển; không làm ảnh hưởng đến an sinh xã hội và đời sống nhân dân; thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường; chuyển mục đích sử dụng đất rừng…

Đặc biệt, dự án phải có biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, đầu tư các hạng mục công trình xử lý chất thải đồng bộ, bố trí phân khu hợp lý để không gây ô nhiễm môi trường xung quanh; thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, tiêu hao năng lượng và các quy định khác có liên quan trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng và hoạt động của dự án.

UBND tỉnh Bình Định cũng lưu ý, trong quá trình triển khai dự án cần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cộng đồng và doanh nghiệp; triển khai chương trình an sinh xã hội theo nội dung đã cam kết. Đồng thời, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương để góp phần giải quyết việc làm và ổn định đời sống nhân dân trong vùng.

Chat qua zalo