Bình Định cho phép đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Nhơn Tân 25 ha

UBND tỉnh Bình Định vừa cho phép đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nhơn Tân tại thị xã An Nhơn, Bình Định có vốn đầu tư là gần 105 tỷ đồng.Tiến độ thực hiện dự án trong 4 năm, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2023.. Dự án được thực hiện tại thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn với quy mô diện tích dự kiến sử dụng khoảng 25 ha, trong đó, diện tích đất sản xuất gần 18 ha.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền để chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa trước khi thực hiện việc giao đất hoặc cho thuê đất; thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư; ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng; thực hiện dự án đúng quy mô, ngành nghề, lĩnh vực đã đăng ký và theo quy hoạch được phê duyệt; triển khai xây dựng dự án theo đúng tiến độ đã cam kết, không được chuyển nhượng dự án. Sau 12 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Cụm công nghiệp Nhơn Tân là một trong 18 dự án Bình Định mời gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng từ đầu năm nay. Ngoài Nhơn Tân, thị xã An Nhơn còn có một dự án cụm công nghiệp khác là Thắng Công cũng trong danh sách với diện tích gần 19 ha, vốn đầu tư 54 tỷ đồng. Việc mời gọi các dự án trên theo Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Chat qua zalo