Bình Định: Dự án Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2 quy mô 200ha được nhà đầu tư chấp thuận triển khai

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng vừa đồng ý chủ trương chọn Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa làm chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2 như đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh này.

giai đoạn 2 của Dự án với diện tích 100ha đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020.
Giai đoạn 2 của dự án KCN Long Mỹ với diện tích 100ha đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, năm 2006, quy hoạch giai đoạn 2 của khu công nghiệp Long Mỹ đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2009 - 2010, do chưa thu hút được nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng có năng lực, hệ thống giao thông còn hạn chế nên Chính phủ đã đưa khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2) ra khỏi quy hoạch.

Đến tháng 4/2020, giai đoạn 2 của dự án với diện tích 100ha đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020.

Với việc mở rộng thêm 100ha, khu công nghiệp Long Mỹ sẽ tăng từ 120ha lên 220ha, đáp ứng chiến lược thu hút đầu tư theo các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh mà tỉnh đã và đang đề ra, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà đầu tư đến với Bình Định.

Cũng theo đơn vị này, hiện khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 1 đã cơ bản lấp đầy và tuyến đường phía Tây tỉnh (nơi xây dựng khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2) đoạn từ xã Phước Mỹ về nút xoay Long Vân đã đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu vận chuyển, lưu thông hàng hóa. Do vậy, Thủ tướng đồng ý bổ sung khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2) vào quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Chat qua zalo