Bình Định: Mời gọi đầu tư 18 cụm công nghiệp với hơn 1.186 tỷ đồng vốn

CCN Nhơn Tân thuộc thôn Nam Tượng I, II, xã Nhơn Tân, Thị xã An Nhơn với diện tích 25 ha, vốn đầu tư 150 tỷ đồng;

CCN Thắng Công thuộc thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, Thị xã An Nhơn với diện tích 18,8 ha, vốn đầu tư là 54 tỷ đồng.

CCN An Lương thuộc Thôn Thiện Chánh, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ với diện tích 30 ha, vốn đầu tư 66 tỷ đồng;

CCN Bình Dương thuộc thị trấn Bình Dương, với diện tích 75 ha, huyện Phù Mỹ vốn đầu tư 80 tỷ đồng.

CCN Bồng Sơn ( giai đoạn 2) thuộc Khối Thiết Đính Nam, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn với diện tích 30,5 ha, vốn đầu tư 23,9 tỷ đồng;

CCN Hoài Hảo thuộc Thôn Phụng Du I, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn với diện tích 17 ha, vốn đầu tư 38,4 tỷ đồng;

CCN Hoài Thanh Tây thuộc thôn Ngọc An Trung, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn với diện tích 8,9 ha, vốn đầu tư 18,6 tỷ đồng;

CCN Hoài Hương thuộc thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn với diện tích 11,8 ha, vốn đầu tư 51,9 tỷ đồng;

CCN Hoài Châu thuộc thôn An Qúy Bắc, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn với diện tích 25 ha, vốn đầu tư 78 tỷ đồng;

CCN Ngọc Sơn thuộc thôn Ngọc Sơn Bắc, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn với diện tích 12 ha, vốn đầu tư 36,85 tỷ đồng.

CCN Hóc Bợm thuộc thôn I, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn với diện tích 37,8 ha, vốn đầu tư 50,82 tỷ đồng;

CCN Cầu 16 thuộc thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn với diện tích 38 ha, vốn đầu tư 59,02 tỷ đồng;

CCN Rẫy Ông Thơ huyện Tây Sơn với diện tích 20 ha, vốn đầu tư 30,75 tỷ đồng.

CCN thị trấn Vân Canh (giai đoạn 2), huyện Vân Canh với diện tích 37 ha, vốn đầu tư 70 tỷ đồng.

CCN Dốc Truông Sỏi thuộc thôn Gia Chiểu II, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân với diện tích 15 ha, vốn đầu tư 14 tỷ đồng;

CCN Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân với diện tích 10 ha, vốn đầu tư 9 tỷ đồng.

CCN Long Mỹ thuộc thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn với diện tích 75 ha, vốn đầu tư 200 tỷ đồng.

CCN Bình An thuộc thôn Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước với diện tích 38 ha, vốn đầu tư 155 tỷ đồng.

Bình Định quy hoạch 60 cụm công nghiệp

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh Bình Định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 với 60 CCN với tổng diện tích đất 1.847,7 ha, trong đó: 

Giai đoạn đến năm 2020 gồm 36 CCN với tổng diện tích 996 ha; 

Giai đoạn đến năm 2025 gồm 46 CCN với tổng diện tích 1.379,5 ha; không tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật của 12 CCN với tổng diện tích 317,9 ha (do đã đầu tư hoàn thiện); đầu tư hoàn thiện và triển khai đầu tư mới 48 CCN với tổng diện tích theo quy hoạch 1.529,7 ha, trong đó: có 232,9 ha đã đầu tư xây dựng và 1.296,9 ha tiếp tục thực hiện, hoàn thiện

 

Nguồn: baodautu.vn

Chat qua zalo