Bình Định phê duyệt quy hoạch khu vực phía nam đầm Đề Gi hơn 4.600ha

Tổng diện tích của khu vực quy hoạch là khoảng 4.641ha. Trong đó, 1.553ha tại xã Cát Khánh, 1.926ha tại xã Cát Thành, 1.162ha tại xã Cát Hải. Dự báo quy mô dân số đến năm 2025 khoảng 75.000 người và đến năm 2035 khoảng 97.000 người. 

Về ranh giới khu vực quy hoạch, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp núi Bà, phía Nam giáp khu kinh tế Nhơn Hội, phía Bắc giáp đầm Đề Gi.

quy hoạch khu vực phía Nam đầm Đề Gi
Khu vực quy hoạch có tổng diện tích khoảng 4.641ha

Tính chất quy hoạch khu vực phía nam đầm Đề Gi chủ yếu là đô thị - du lịch - dịch vụ thương mại phát triển trên nền tảng tiềm năng lợi thế của khu vực ven biển, đầm Đề Gi và cảnh quan sinh thái núi Bà. Mục tiêu đến năm 2025, xã Cát Khánh đạt chuẩn đô thị loại V, xã Cát Thành đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. Đến năm 2035, Cát Khánh hình thành thị trấn, Cát Thành đạt chuẩn tối thiểu đô thị loại V.

Theo định hướng phát triển không gian, phân khu 1 thuộc xã Cát Khánh có diện tích 1.553ha, là khu đô thị biển Cát Khánh.

Phân khu 2 gồm một phần xã Cát Thành và một phần xã Cát Hải, có diện tích khoảng 1.772ha, là khu trung tâm đô thị du lịch biển.

Phân khu 3 gồm một phần xã Cát Thành, có diện tích khoảng 1.316ha, là khu du lịch xanh và vùng nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.

Sở Xây dựng được UBND tỉnh Bình Định giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch được duyệt; theo dõi hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch, thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo kết nối đồng bộ khu vực quy hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì xúc tiến, kêu gọi đầu tư để triển khai thực hiện quy hoạch, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung. Trong quá trình triển khai các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND huyện có liên quan đến quy hoạch này phải lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng để thực hiện.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Chat qua zalo