Bình Dương báo cáo việc điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Phú Tân

Chiều 21.2, Sở Xây dựng Bình Dương đã có báo cáo về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 (điều chỉnh phân khu) của Khu công nghiệp Phú Tân (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Bình Dương, ngày 28.1.2016, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 173/TTg-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp Bình Dương đến năm 2020, trong đó chấp thuận theo đề xuất của Bộ KH-ĐT và chấp thuận điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp Phú Tân từ 133 ha xuống còn 107 ha (giảm 26 ha).

Đồng thời, trong Văn bản của Thủ tướng chỉ đạo như sau: Thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bình Dương cho phù hợp theo quy định của pháp luật; tiếp thu ý kiến của các bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, mở rộng khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động. Để triển khai thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư hạ tầng KCN phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng KCN, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường… theo định hướng rà soát, điều chỉnh quy hoạch KCN Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Theo Sở Xây dựng Bình Dương, quyền phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Phú Tân được thực hiện đúng theo luật Xây dựng. Sở Xây dựng Bình Dương khẳng định việc UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Phú Tân là hoàn toàn đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng việc UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Phú Tân là trái thẩm quyền.

Nguồn: thanhnien.vn

Chat qua zalo