Bình Phước quy hoạch thêm 8.000 ha đất phát triển khu công nghiệp

UBND tỉnh Bình Phước vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh mở rộng và bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp với diện tích 8.000 ha.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Phước kiến nghị mở rộng diện tích 3 khu công nghiệp thêm 2.500 ha; trong đó, tỉnh đã lập đề án quy hoạch mở rộng thêm 1.000 ha khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico. Bình Phước cho biết khu công nghiệp này hiện có diện tích 655 ha.
Đến nay, nếu tính cả các nhà đầu tư đã ký hợp đồng ghi nhớ nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên chưa triển khai, thì tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico là 60%.
Bên cạnh đó, tỉnh đang có kế hoạch mở rộng khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú giai đoạn 3 với diện tích khoảng 1.500 ha.
Ngoài mở rộng những khu công nghiệp trên, hiện nay Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước đã chấp thuận chủ trương quy hoạch đất phát triển khu công nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2030, theo đó sẽ quy hoạch mới thành lập khu công nghiệp với diện tích 5.500 ha.
Trong đó, khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú có diện tích 3.500 ha, thuộc địa bàn huyện Đồng Phú, giáp ranh với tỉnh Bình Dương. UBND tỉnh Bình Phước cho biết, dự án này chủ yếu nằm trong đất công, đất thuộc Công ty Cao su Bình Phước. Đối với khu công nghiệp Đồng Phú - Becamex có diện tích khoảng 2.000 ha. Toàn bộ diện tích đất này là đất đang trồng cao su của Công ty Cao su Bình Phước.
UBND tỉnh Bình Phước kiến nghị Thủ tướng chấp thuận đưa vào quy hoạch và bổ sung diện tích đất trên vào quy hoạch tổng thể các khu công nghiệp quốc gia giai đoạn 2021 - 2030.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước bà Trần Tuệ Hiền cho biết, sau khi được Thủ tướng bổ sung quy hoạch, tỉnh sẽ phối hợp với các bộ, ngành trình duyệt các quy hoạch cụ thể, bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất quốc gia và địa phương giai đoạn 2021 - 2026. Đồng thời, chỉ thực hiện thu hút đầu tư các dự án đầu tư thứ cấp với công nghệ hiện đại, sử dụng tiết kiệm đất đai, ít lao động./.

Chat qua zalo