Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị làm rõ Hồ sơ Dự án Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tỉnh Quảng Nam làm rõ nhiều vấn đề về Hồ sơ Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

Khu công nghiệp Tam Thăng, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị làm rõ một số nội dung của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị làm rõ sự phù hợp về vị trí, ranh giới và quy mô của Dự án với quy hoạch Khu công nghiệp Tam Thăng (800 ha) được xác định trong Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1737 (ngày 13/12/2018), trong đó lưu ý rà soát sự chồng lấn (nếu có) với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp khác trong phạm vi quy hoạch khu công nghiệp Tam Thăng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác.

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam rà soát và cung cấp số liệu về hiện trạng toàn bộ khu đất dự kiến thực hiện Dự án Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

Cụ thể, theo hồ sơ Dự án, trong phạm vi Dự án Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng có 2,8779 ha đất thủy lợi và 36,78 ha đất rừng sản xuất. Tuy vậy, theo công văn số 4762 (ngày 28/7/2021) của UBND tỉnh Quảng Nam, trong phạm vi Dự án lại không có công trình thủy lợi và có 16,04 ha đất quy hoạch là rừng phòng hộ, không có đất rừng sản xuất.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn đề nghị tỉnh Quảng Nam làm rõ sự phù hợp của Dự án Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng với các chỉ tiêu đất được phép chuyển mục đích sử dụng trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 83/2019/NQ-CP ngày 7/10/2019; phần đất rừng có nguồn gốc tự nhiên hay rừng trồng theo quy định tại khoản 6 và khoản 7, Điều 2, Luật Lâm nghiệp và việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Luật Lâm nghiệp và các Nghị định hướng dẫn thi hành; xác định việc có tài sản công theo quy định của Luật quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn liên quan trong khu vực thực hiện dự án hay không và phương án xử lý các tài sản này (nếu có).

Về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển nhượng sử dụng đất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tỉnh Quảng Nam đánh giá và làm rõ điều kiện đáp ứng vốn góp sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện Dự án theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (lưu ý nhà đầu tư có thực hiện các dự án khác ngoài Dự án); đồng thời đánh giá việc xác định không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai của nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3, Điều 14, Nghị định số 43.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tỉnh Quảng Nam một số nội dung khác, như sự phù hợp của Dự án Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng với quy hoạch giao thông (trong đó có ý kiến về phương án đường gom, kết nối giao thông giữa Dự án với tuyến Quốc lộ 1A và đường ven biển); sự phù hợp của các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng tại hồ sơ Dự án và suất đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng; phương án ổn định đời sống cho 50 hộ dân bị thu hồi đất trong khu vực thực hiện Dự án; nêu cụ thể phương án giải quyết nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động dự kiến làm việc trong khu công nghiệp; rà soát và báo cáo tình hình triển khai, thực hiện nhà ở và các công trình hạ tầng xã hội cho người lao động trong khu công nghiệp đối với các khu công nghiệp đã thành lập và đi vào hoạt động trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 32, Nghị định số 82 (ngày 22/5/2018) của Chính phủ về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế…

Tiếp nhận các ý kiến trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai rà soát, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh.

Sau đó, UBND tỉnh sẽ có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ một số vấn đề liên quan theo yêu cầu của Bộ về hồ sơ Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

Quy mô mở rộng Khu công nghiệp Tam Thăng hơn 250 ha

Khu công nghiệp Tam Thăng là một trong 5 khu công nghiệp của Khu kinh tế mở Chu Lai, nằm trong Quy hoạch tổng thể, được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định 43/2004/QĐ-TTg ngày 23/03/2004, được Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 197,1 ha.

Ngày 2/3/2021, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai Khu công nghiệp Tam thăng mở rộng và Khu tái định cư Tam Thăng, TP Tam Kỳ (giai đoạn 2). Qua hơn 5 năm đầu tư, đến nay tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp Tam Thăng đạt 71%. Đến tháng 3/2021, Khu công nghiệp Tam Thăng có khoảng 23 dự án đã được cấp phép đầu tư tại đây có tổng vốn đăng ký 12.500 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào Khu công nghiệp Tam Thăng trong giai đoạn 2021-2023, nhưng chưa có quỹ đất sạch để đáp ứng nhu cầu.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KCN Chu Lai (chủ đầu tư) đề xuất phương án tiếp tục mở rộng Khu công nghiệp Tam Thăng với quy mô 250 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 768 tỷ đồng... Ngày 22/72021, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn huyện Thăng Bình. Theo đó, điều chỉnh tăng chỉ tiêu sử dụng đất Khu công nghiệp Tam Thăng lên hơn 160 ha (tổng sau điều chỉnh là hơn 300 ha). Trong hơn 300 ha đó, diện tích đã thực hiện hơn 51 ha và diện tích mở rộng thêm gần 250 ha, sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng

Chat qua zalo