Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ chấp thuận Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng hơn 13.000 tỷ đồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 1569/BKHĐT - QLKKT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hồ sơ chấp nhận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Theo đó, trên cơ sở ý kiến thẩm định của các bộ, ngành và địa phương liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Một góc Khu kinh tế Vũng Áng.

Dự án có quy mô sử dụng đất gần 965ha tại khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng vốn đầu tư của dự án là 13,3 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần tỷ đồng và vốn huy động là 11,2 nghìn tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án là không quá 72 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thười chấp thuận nhà đầu tư. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty cổ phần khu công nghiệp Vinhomes. Đây là dự án theo mô hình khu công nghiệp chuyên ngành sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô.

Dự án có quy mô vốn đầu tư lớn, có các cam kết và ràng buộc chặt chẽ về điều kiện, tiến độ bàn giao đất và thu hút các dự án đầu tư thực hiện cụm liên ngành với tổng vốn đầu tư của các dự án trong cụm liên kết ngành tối thiểu tương đương 2 tỷ USD.

Theo hồ sơ dự án nộp ngày 16/2/2023, Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes dự kiến đất xây dựng nhà máy, kho tnafg là 662ha; đất trung tâm điều hành, dịch vụ, cơ sở lưu trú là 31,45ha; cây xanh, mặt nước là 135ha; đất hạ tầng kỹ thuật là 18,72ha và đất giao thông là 117,46ha.

Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes dự kiến trong quý 3/2023 sẽ hoàn thành thủ tục pháp lý về khu công nghiệp và quy hoạch; từ quý 4/2023 - quý 1/2026 sẽ giải phóng mặt bằng khoảng 500ha, xây dựng và đưa hạ tầng khu công nghiệp đã xây dựng vào hoạt động kinh doanh.

Đến quý 2/2026 - quý 4/2029 sẽ giải phóng mặt bằng với diện tích còn lại 464,84ha, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp phần diện tích còn lại của khu công nghiệp. Từ quý 4/2030, hoàn tất dự án hạ tầng khu công nghiệp.

Trước đó, vào tháng 7/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo thẩm định về hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes có vốn điều lệ 18,5 nghìn tỷ đồng và là công ty của Công ty Cổ phần Vinhomes với tỷ lệ sở hữu 51%.

Chat qua zalo