(BQL các KCN): Phát triển các KCN mở hướng cho Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững

Thái Nguyên là một tỉnh thuộc trung tâm vùng trung du, miền núi phía Bắc; tỉnh thuộc vùng Thủ đô, có nhiều điều kiện thuận lợi về địa lý, kinh tế, chính trị để thu hút đầu tư, phát triển bền vững các KCN. Thái Nguyên có 06 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung với quy mô 1.420 ha, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với các Sở, nghành ,địa phương tổ chức thực hiện tốt chủ trương của tỉnh về phát triền bền vững các KCN, tạo động lực đẩy mạnh CNH, HĐH.

Nhờ có sự quan tâm giúp đỡ, hộ trợ của các Bộ, Ban, Ngành, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp ngành và sự ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án KCN. Đến hết năm 2018 đã thu hút được 200 dự án, trong đó có 105 dự án DDI với vốn đăng ký trên 15.000 tỷ đồng, 95 dự án FDI với vốn đăng ký 7,55 tỷ USD đạt 97,2% vốn FDI đăng ký trên toàn tỉnh, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất điện, điện tử, công nghiệp phụ trợ điện, cơ khí chế tạo, dệt may và các lĩnh vực đầu tư khác. Số dự án đi vào hoạt động là 130 dự án, còn lại đang được chủ đầu tư triển khai xây dựng. Các dự án này đã đang khẳng định được vai trò trụ cột phát triển bền vững.

Trao đổi với PV, ông Phan Mạnh Cường, Trưởng BQL các KCN tỉnh Thái Nguyên cho biết: Nhờ có sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của các Bộ, Ban, Ngành, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp ngành và sự ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án KCN. Về kinh tế đã giải ngân vốn FDI đạt 6,81 tỷ USD bằng 90% tổng vốn đầu tư đăng ký, vốn trong nước giải ngân gần 9.000 tỷ đồng bằng 60% vốn đăng ký. Doanh thu hoạt động quy đổi gấn 29 tỷ USD, giá trị sản xuất công nghiệp bằng 92% GTSX công nghiệp toàn tỉnh, kim ngạch xuất khẩu đạt 25 tỷ USD, giá trị sản xuất bằng 98% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, nhập khẩu đạt 12,88 tỷ USD; nộp nhân sách 6.900 tỷ đồng, 46% so với tổng thu ngân sách toàn tỉnh.

Lễ ký thoả thuận đầu tư với các nhà đầu tư Singapore

Không chỉ tăng trưởng mạnh về kinh tế, về xã hội KCN tỉnh Thái Nguyên còn giải quyết việc làm cho gần 11.000 người, với mức thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng /người/tháng. Đặc biệt là giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn, góp phần xóa đói, giảm nghèo và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội khác; hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội như khu ký túc xá, khu vui chơi giải trí, bệnh viện, trường học, các khu tái định cư hiện tại, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.

Bên cạnh phát triển kinh tế Ban QL các KNC cũng xác định phát triển kinh tế bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường. Cụ thể, đã xây dựng được các KCN với kết cậu hạ tầng kỹ thuật động bộ, hiện đại, đặc biệt các công trình bảo vệ môi trường như hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn, hệ thống cấp, thoát nươc, hệ thống công viên cây xanh…. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thư cấp đã đầu tư vào KCN đều có hệ thống thu gom hệ thông nước thải nội bộ và các công trình bảo vệ môi trường đạt chuẩn,… từ đó đã dần thay đổi ý thức trách nhiệm hơn trong quá trính sản xuất kinh doanh, gắn với tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường các nhà đầu tư .

Theo ông Phan Thanh Cường cho biết: Tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, các KCN tỉnh Thái Nguyên đã thu hút đầu tư mới 11 dự án đầu tư mới với quy mô vốn dăng ký gần 300 triệu USD. Lũy kế có 135/206 dự án đi vào hoạt động, còn lại các dự án đang xây dựng. Theo đó, các dự án đã giải ngân vốn đầu tư đạt 6,9 tỷ USD 7,6 tỷ USD, doanh thu quy đổi ước 26,32 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 13 tỷ USD, nhập khẩu 5,7 tỷ USD. Nộp ngân sách 3.500 tỷ đồng, lao động gần 110.000 người… Với kết quả tóm tắt như vậy, có thể khẳng định phát triển các KCN đang là động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, mở hướng cho Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững sánh vai cùng cả nước. Việc đánh giá này đã được kết luận bởi các cấp có thẩm quyền, các cơ quan chuyên môn đánh giá thông qua nhiều đợt giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kết luận và nhận xét Ban đã tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình mang lại hiệu quả cao….

Khu Công nghiệp Điềm Thụy

Để các KCN Thái Nguyên tiếp tục phát triển bền vững và là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh CNH, HĐH, trong thời gian tới, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh về ưu tiên tập trung nguồn vận động ứng trước tiền thuê đất có hạ tầng nộp một lần của các nhà đầu tư thứ cấp vào KCN để bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch gắn với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư; khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển các KCN gắn với liên kết vùng và liên kết kinh tế, bảo đảm tính khả thi cao, rà soát đưa ra khỏi danh mục KCN không khả thi, đề xuất bổ sung những KCN mới có lợi thế so sánh tốt, tính khả thi cao; tăng cường quản lý Nhà nước đối với KCN, đổi mới phương thức vận động, xúc tiến đầu tư gắn với mục tiêu thu hút các dự án có quy mô đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, hiện đại, sản xuất thân thiện với môi trường, đề cao vai trò xúc tiến đầu tư tại chỗ gắn với tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đã đầu tư vào KCN…

Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tuyển dụng và sử dụng lao động tại các địa phương trong tỉnh; tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp xây dựng và phát triển mối quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng và người lao động; hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đào tạo người lao động, xây dựng nhà ở cho công nhân…

Rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục về bảo vệ môi trường theo hướng tiết giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường, đẩy mạnh việc phân cấp và ủy quyền trong giải quyết các thủ tục về môi trường; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư hạ tầng KCN và doanh nghiệp thứ cấp đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường hiện đại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và đánh giá thường xuyên việc chấp hành pháp luật, môi trường của các chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp...

Vận hành và thực hiện tốt các nhóm giải pháp nêu trên, chúng tôi tin tưởng mục tiêu phát triển bền vững các KCN tỉnh tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp CNH, HĐH và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020.

Để ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong năm qua, Ban Quản lý các KCN đã được đón nhận những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ngành của Tỉnh trao tặng. Ngoài ra, Ban còn nhận được sự ủng hộ quan tâm của các cơ quan truyền thông, báo chí, trong và ngoài tỉnh để kịp thời thông tin đến người dân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước về các hoạt động của Ban.

 Qua đó, các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và Nhân dân trong vùng dự án KCN hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách nhất quán quả Đảng và Nhà nước về xây dựng phát triển khu công nghiệp (KCN). Đồng thời, qua công tác tuyên truyền, đã tiếp sức, khích lệ, động viên Ban tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đóng góp vào thành tích chung của toàn tỉnh Thái Nguyên.

Nguồn: viipip.com.vn

Chat qua zalo