Các KCN, KKT tỉnh Lào Cai: Phát triển tăng tốc từ năm 2018

Năm 2018, Ban Quản lý KKT tỉnh Lào Cai đã hoàn thành tốt công tác công tác quản lý nhà nước về khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu. Đặc biệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh của nhà đầu tư và doanh nghiệp; đáp ứng tốt yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất - nhập khẩu, xuất - nhập cảnh.

Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp - thương mại - công nghiệp

Năm 2018, Ban Quản lý KKT tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về khu công nghiệp (KCN), khu thương mại – công nghiệp Kim Thành, đặc biệt công tác thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu và môi trường được quan tâm chỉ đạo và theo dõi sát sao.

Trong năm 2018 Ban Quản lý đã thu hút được 03 dự án đầu tư mới; tiếp nhận điều chỉnh 18 dự án; chuyển nhượng 3 dự án; 6 dự án đã hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động tại các KCN, Thương mại – Công nghiệp Kim Thành. Đến nay, tại các KCN- TM - CN Kim Thành đã thu hút được 173 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 26.000 tỷ đồng.

Tại các KCN, thương mại có 152/173 dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đã giao cho các nhà đầu tư là 600ha (đạt 69%). Các KCN Đông Đô mới, Bắc Duyên Hải cơ bản quỹ đất đã giao hết cho nhà đầu tư.

Công tác môi trường tại các KCN Thương mại – Công nghiệp Kim Thành luôn được Ban Quản lý quan tâm chú trọng. Năm 2018, Ban đã tăng cường rà soát, kiểm tra chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường tại với các doanh nghiệp. Qua rà soát, kiểm tra, đã chỉ rõ các tồn tại về thủ tục pháp lý, các công trình xử lý môi trường, các sai phạm về xử lý chất thải, thời gian khắc phục, đồng thời đã lập biên bản vi phạm và xử phạt 3 doanh nghiệp.

Trong năm 2018 có 147/173 dự án được phê duyệt hồ sơ môi trường. Trong đó: 14 dự án do cấp Bộ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, 22 dự án do UBND cấp tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, 108 dự án thuộc đối tượng đã được xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.


CK Quốc tế đường bộ số II Kim Thành tấp nập hàng hóa xuất, nhập khẩu

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Năm 2018, tốc độ phát triển sản xuất và hoạt động kinh doanh thương mại tại các KCN và các cửa khẩu tỉnh Lào Cai luôn duy trì ở mức ổn định.

Tại các cửa khẩu, tổng trị giá hàng hóa xuất, nhập khẩu đạt 3,01 tỷ USD, đạt 103% kế hoạch, tăng 15% so với năm 2017; trong đó: xuất khẩu đạt 1,956 tỷ USD chiếm 65% tổng trị giá hàng xuất, nhập khẩu; nhập khẩu đạt 1,054 tỷ USD chiếm 38% tổng trị giá hàng xuất, nhập khẩu. Trong năm đã cấp 660 bộ CO cho hơn 175 nghìn tấn hàng hóa (sắn, sơ dừa, gạo, vải tươi…) xuất khẩu với trị giá đạt trên 44 triệu USD.Tổng thu thuế, phí qua cửa khẩu đạt 2.470 tỷ đồng (trong đó: ngành Hải quan thực hiện đạt 2.303 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017, đạt 127% kế hoạch, ngành thuế và các ngành thành viên khác thu đạt 167,4 tỷ đồng).Tổng số người xuất nhập cảnh trong năm đạt gần 4,8 triệu lượt người, tăng 10% so với năm 2017, trong đó: Xuất cảnh đạt 2,4 triệu lượt, nhập cảnh đạt 2,36 triệu lượt. Phương tiện xuất nhập cảnh trong năm đạt 324 nghìn lượt, tương đương so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó ô tô Trung Quốc 141 nghìn lượt, ô tô Việt Nam 183 nghìn lượt, tàu liên vận 1.774 lượt).

Tại các KCN, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp đạt 19.918 tỷ đồng, chiếm 68% giá trị sản xuất công nghiệp toàn Tỉnh, tăng gần 13,2% so với cùng kỳ. Giá cả các loại sản phẩm ổn định, tiêu thụ tốt.

Các khu, cụm công nghiệp thu hút được 7.302 người lao động (có 51 doanh nghiệp sử dụng từ 20 lao động trở lên), trong đó số lao động người nước ngoài là 22 người (Trung Quốc), với thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng.
Không khí hăng say lao động của các công nhân tại các nhà máy trong KCN

Xây dựng KKT cửa khẩu Lào Cai trở thành một vùng kinh tế động lực chủ đạo của tỉnh Lào Cai

Ban Quản lý KKT tỉnh Lào Cai cho biết, năm 2019, Ban sẽ tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách xây dựng hệ thống cửa khẩu trên địa bàn Tỉnh ngày cành văn minh, hiện đại, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu; chủ động kiểm tra, giám sát, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục xong các tồn tại, hạn chế về môi trường; đảm bảo không để xảy ra sự cố về môi trường và làm tốt công tác an toàn, phỏng chống cháy nổ trong các KCN và tại các cửa khẩu.

Thực hiện quản lý tốt quy hoạch chung KKT cửa khẩu đã được phê duyệt; lập và trình UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết các Khu chức năng trong KKT cửa khẩu và KCN Tằng Loỏng. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư các nhà đầu tư chiến lược, các dự án lớn, đặc biệt là các dự án đầu tư vào khu dịch vụ du lịch, khu gia công chế biến, khu logictis... trong khu Kim Thành – Bản Vược.

Tin vui đến với tỉnh Lào Cai, theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai - tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1627?QĐ-TTg, ngày 23/11/2018; mục tiêu xây dựng KKT cửa khẩu Lào Cai thành một vùng kinh tế động lực chủ đạo của tỉnh Lào Cai. Phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ có cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật và kinh tế - xã hội đồng bộ, đáp ứng một khu kinh tế năng động, phát triển bền vững góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cư dân vùng biên giới tại Khu kinh tế trên cơ sở bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, gắn với củng cố an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tính chất là khu kinh tế cửa khẩu đa ngành, điểm đột phá về kinh tế của tỉnh Lào Cai và các tỉnh vùng trung du miền núi Bắc Bộ; là một cực phát triển của vùng trung du miền núi Bắc Bộ, trung tâm kinh tế về công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ; là một trong những trung tâm giao thương của khu vực ASEAN và vùng Tây Nam - Trung Quốc; khu vực có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của quốc gia. Quy mô dân số: Đến năm 2030 có khoảng 75.000 người, trong đó lao động khoảng 37.000 người. Đến năm 2040, quy mô dân số khoảng 90.000 người, trong đó lao động khoảng 45.000 người. Dự kiến đến năm 2030, nhu cầu sử dụng đất xây dựng tại KKT cửa khẩu khoảng 2.734,48ha; đến năm 2040, nhu cầu sử dụng đất xây dựng tại KKT cửa khẩu khoảng 3.352,1ha. 

Hy vọng với bước đột phá quan trọng này, trong tương lai KKT Cửa khẩu Lào Cai sẽ thật sự khởi sắc và trở thành vùng kinh tế động lực chủ đạo của tỉnh Lào Cai và các tỉnh phía Bắc./.

Chat qua zalo