Cần Thơ: Đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch 3 khu công nghiệp

Ba khu công nghiệp được TP Cần Thơ đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch gồm: Ô Môn, Bắc Ô Môn, Thốt Nốt giai đoạn 2, bổ sung vào quy hoạch 2 khu công nghiệp Ô Môn – Cần Thơ và Vĩnh Thạnh.

UBND TP Cần Thơ vừa có tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ KH&ĐT.

i KCN Trà Nóc I, Trà Nóc II được lấp đầy lần lượt là 100% và 89%. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, UBND TP Cần Thơ đề nghị phương án điều chỉnh sẽ là đưa ra khỏi quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn TP đến năm 2020 đối với các KCN không thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP. Các KCN này gồm KCN Ô Môn (diện tích 600 ha), KCN Bắc Ô Môn (diện tích 400 ha), KCN Thốt Nốt - giai đoạn 2 (diện tích 400 ha).

Hiện nay, các KCN nêu trên chưa được thành lập, chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng và chưa có nhà đầu tư thứ cấp trong KCN.

Đồng thời, TP đề nghị bổ sung KCN vào quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn TP đến năm 2020, gồm KCN Ô Môn - Cần Thơ (diện tích 500 ha) và KCN Vĩnh Thạnh (diện tích 900 ha).

Theo UBND TP Cần Thơ, TP được Thủ tướng chấp thuận phát triển 8 KCN với tổng diện tích 2.349,47 ha, bao gồm: KCN Trà Nóc I, Trà Nóc II, Hưng Phú I, Hưng Phú 2A, Hưng Phú 2B, Thốt Nốt, Ô Môn và Bắc Ô Môn.

Thực tế trong thời gian vừa qua, việc đầu tư phát triển các KCN trên địa bàn TP còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Ngoại trừ KCN Trà Nóc I và Trà Nóc II được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước đi kèm với những chính sách ưu đãi thời gian trước đây, nên đã thu hút được nhiều dự án đầu tư (KCN Trà Nóc I lấp đầy 100%, KCN Trà Nóc II lấp đầy 89%).

Các KCN còn lại triển khai chậm do thiếu nguồn lực đầu tư, giá cho thuê đất cao, không được hưởng ưu đãi đầu tư, thiếu cơ chế chính sách triển khai thực hiện phù hợp. Mặt khác, địa điểm, vị trí, quy mô của một số KCN chưa thật sự hợp lý, chưa thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư, do đó dẫn đến một số KCN trên địa bàn TP đến thời điểm hiện nay vẫn chưa thể triển khai được.

Trong 8 KCN nằm trong quy hoạch với tổng diện tích 2.349,47 ha, có 6 KCN (Trà Nóc I, Trà Nóc II, Hưng Phú I, Hưng Phú 2A, Hưng Phú 2B và Thốt Nốt) đã được xây dựng và thành lập với quy mô diện tích 832,2 ha.

Các KCN này đã tiếp nhận được 250 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1,77 tỷ USD. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 407,1 ha chiếm tỷ lệ 62,29% diện tích đất công nghiệp cho thuê của các KCN.

Chat qua zalo