Chấm dứt dự án cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại huyện Sóc Sơn

Văn Phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền liên quan đến dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại huyện Sóc Sơn”.

Công văn gửi các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Tài chính, Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); UBND huyện Sóc Sơn; Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico).

Trong đó, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chấm dứt dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại huyện Sóc Sơn”.

Trước đó, dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại huyện Sóc Sơn” được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2443/QĐ- UBND ngày 14/6/2007. 

Dự án chậm triển khai do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; cử tri huyện Sóc Sơn đã có ý kiến phản ánh tại các kỳ họp HĐND Thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành thực hiện dứt điểm việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tại huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên, cho đến nay, các đơn vị vẫn chưa triển khai nghiêm túc chỉ đạo.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi quyết định đã cấp cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. 

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính Hà Nội báo cáo kết quả quyết toán số liệu kinh phí hợp lý, hợp lệ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã thực hiện tại dự án.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện các thủ tục thu hồi đất đã giao cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại huyện Sóc Sơn; bàn giao cho UBND huyện Sóc Sơn quản lý.

UBND Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu huyện Sóc Sơn chủ trì, phối hợp Sở Công Thương nghiên cứu, xây dựng phương án kêu gọi đầu tư; xử lý việc hoàn trả lại kinh phí hợp lý, hợp lệ cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của nêu trên, có báo cáo gửi Sở Công Thương để tổng hợp, gửi UBND Thành phố Hà Nội trước ngày 5/11/2022.

Chat qua zalo