Tiền Giang: Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Tân Phước 1

Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phước 1 với tổng số vốn đầu tư là gần 6.000 tỷ đồng.

Bản đồ quy hoạch dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phước 1

Ngày 4/6, ông Nguyễn Nhật Trường – trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang – cho biết Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phước 1.

Quy mô sử dụng đất của dự án là 470ha (xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). Dự án có vốn đầu tư là hơn 5.900 tỷ đồng (trong đó vốn góp của nhà đầu tư là trên 896 tỷ đồng).

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án không quá 60 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của luật đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của luật đầu tư và pháp luật có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm đảm bảo tính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc xác định hiện trạng sử dụng đất, điều kiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có việc xác định chưa đủ cơ sở, điều kiện tiếp nhận lại đất, thu hồi đất của Công ty cổ phần Rau quả Tiền Giang theo trường hợp tự nguyện trả lại đất; tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành.

Đồng thời, cập nhật quy mô diện tích của Khu công nghiệp Tân Phước 1 theo các giai đoạn vào kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tiền Giang 5 năm (2021 - 2025) theo quy định của pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án; đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện phức tạp về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.

 

Chat qua zalo