Chuẩn bị đấu thầu ba khu công nghiệp gần 900 ha tại Đà Nẵng

Tháng 3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Theo đó, bổ sung Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao (Khu CNC) Đà Nẵng với tổng diện tích quy hoạch là 58,5 ha. Đồng thời đầu tư phát triển các KCN với diện tích khoảng 2.326 ha, gồm: KCN Hòa Cầm giai đoạn 1, KCN Liên Chiểu; nâng cấp KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Khánh mở rộng thành KCN sinh thái; KCN dịch vụ thủy sản Đà Nẵng. 

Cũng theo quyết định, TP Đà Nẵng sẽ hình thành mới các KCN gồm: KCN Hòa Cầm giai đoạn 2, KCN Hòa Nhơn, KCN Hòa Ninh và KCN hỗ trợ khu CNC; hình thành mới các cụm công nghiệp (CCN) gồm: Cẩm Lệ, Hòa Nhơn, Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc, chuyển đổi quy hoạch CCN Thanh Vinh thành Bến xe phía Bắc.

Hạ tầng Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Trong báo cáo gửi đến HĐND thành phố mới đây, UBND TP Đà Nẵng cho biết hiện đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Nhơn, Hòa Ninh và Hòa Cầm giai đoạn 2. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến của các bộ, ngành có liên quan về hồ sơ nêu trên. 

UBND TP Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu CNC và các KCN phối hợp cung cấp hồ sơ, giải trình các ý kiến của các bộ, ngành để đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ dự án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định, phấn đấu đấu thầu triển khai trong quý III/2021.

KCN Hòa Cầm giai đoạn 2 thuộc phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ và xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang có diện tích 120 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.233 tỷ đồng. KCN Hòa Nhơn thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, có quy mô 360 ha, tổng vốn đầu tư gần 5.658 tỷ đồng.

Còn KCN Hòa Ninh thuộc xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang với quy mô 400 ha, tổng vốn đầu tư gần 6.084 tỷ đồng.

Vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã có tờ trình lên HĐND thành phố về việc xin chủ trương đầu tư Khu tái định cư phục vụ giải tỏa KCN Hòa Ninh (Khu tái định cư số 3 mở rộng - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT602) để bố trí tái định cư cho người dân nằm trong quy hoạch KCN Hòa Ninh (huyện Hòa Ninh), đảm bảo cuộc sống an sinh cho người dân thuộc diện giải tỏa.

Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án này hơn 5,9 ha đất ở và các loại đất khác. Theo quy hoạch tại dự án có 124 lô đất, trong đó phục vụ bố trí tại định cư tại chỗ là 10 lô. Vốn đầu tư dự án hơn 81 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Tính đến hết quý I/2021, 6 KCN trên địa bàn TP Đà Nẵng đã thu hút 474 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư trong nước 20.140 tỷ đồng (357 dự án), vốn đầu tư từ nước ngoài là 1,3 tỷ USD (117 dự án). 

Chat qua zalo