Chuẩn bị đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 6548/VPCP - CN gửi Bộ trưởng các bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Minh Khái về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, phó thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, UBND tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ quy định về điều kiện cho thuê đất, cơ sở pháp lý và thẩm quyền quyết định việc đấu giá hay không đấu giá đối với 54,5 ha đất đã được giải phóng mặt bằng; có ý kiến thẩm định về khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án như ý kiến yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Phó thủ tướng giao UBDN tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5182/BC-BKHĐT ngày 21/7/2023 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh để hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn tất thủ tục thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Được biết trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 5812/BC - BKHĐT gửi Thủ tướng về kết quả thẩm định Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng do Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes là nhà đầu tư.

Trong công văn này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, UBND tỉnh Hà Tĩnh làm rõ việc đấu giá hay không đấu giá cũng như điều kiện cho thuê đất đối với diện tích 54,5 ha đã giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh rà soát, làm rõ việc thực hiện Dự án có phù hợp với phương án quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh hay không. Trường hợp không phù hợp với phương án này trong Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, thì Dự án chỉ đáp ứng điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư sau khi điều chỉnh Quy hoạch này.

Theo hồ sơ dự án nộp ngày 16/2/2023, Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes dự kiến đất xây dựng nhà máy, kho tàng là 662,17 ha (68,63%); đất trung tâm điều hành, dịch vụ, cơ sở lưu trú là 31,45 ha (3,26%); cây xanh - mặt nước là 135,04 ha (14%); đất hạ tầng kỹ thuật là 18,72 ha (1,94%) và đất giao thông là 117,46 ha (12,17%).

Nhà đầu tư dự kiến khi đưa vào hoạt động Dự án sẽ nộp ngân sách nhà nước tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân năm là 1.203 tỷ đồng; tỷ suất hoàn vốn nội bộ là 23,97% và giá trị hiện tại ròng - NPV là 15.392 tỷ đồng; thời gian thu hồi vốn là 7 năm 9 tháng.

Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes dự kiến trong quý III/2023 sẽ hoàn thành thủ tục pháp lý về Khu công nghiệp và quy hoạch; từ quý IV/2023 - quý I/2026 sẽ giải phóng mặt bằng khoảng 500 ha, xây dựng và đưa hạ tầng Khu công nghiệp đã xây dựng vào hoạt động kinh doanh; quý II/2026 - quý IV/2029: giải phóng mặt bằng với diện tích còn lại (464,84 ha), xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp; từ quý IV/2030: hoàn tất dự án hạ tầng Khu công nghiệp.

Trong vài năm trở lại đây, môi trường đầu tư tại Hà Tĩnh đã có nhiều cải thiện đáng kể, đã có một số Nhà đầu tư nước ngoài, trong nước đến tìm hiểu môi trường đầu tư, thuê đất mở nhà máy tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp như có cảng nước sâu Vũng Áng, có khu kinh tế Vũng Áng, có lực lượng lao đồng dồi dào, chăm chỉ và có tay nghề cao.

Đặc biệt, Hà Tĩnh là tỉnh phù hợp cho việc phát triển các lĩnh vực công nghiệp nặng, công nghiệp liên quan đến môi trường.

Trong tương lai không xa, nền công nghiệp của Hà Tĩnh sẽ phát triển nên tầm cao mới.

Chat qua zalo