Chuyển đổi cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải (Lào Cai) thành KCN

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý bổ sung KCN phía Tây thành phố Lào Cai, diện tích 850 ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lào Cai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Lào Cai cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Lào Cai tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và thành lập KCN theo quy định; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thành lập, mở rộng KCN phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành; sớm có giải pháp để đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung đồng thời thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường tại các KCN.

UBND tỉnh Lào Cai triển khai xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các KCN để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

Cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải chuyển đổi thành KCN Bắc Duyên Hải có diện tích quy hoạch 85 ha, thuộc địa bàn phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, là cầu nối giữa thành phố Lào Cai với Khu Thương mại Kim Thành rất thuận tiện cho việc bố trí các kho trung chuyển, các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, cơ khí sửa chữa, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp ...

KCN Bắc Duyên Hải quy hoạch bố trí các dự án công nghiệp lắp ráp điện tử, gia công sản xuất các mặt hàng tiêu dùng, xuất khẩu như: May mặc, thủ công mỹ nghệ, chế biến nông lâm sản.

Nguồn: chinhphu.vn

Chat qua zalo