Chuyển mục đích 40 ha đất trồng lúa sang đất làm khu công nghiệp tại Long An

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 37,95 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Long Phụng, tại huyện Cần Giuộc.

Theo đó, UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về quyết định về việc triển khai, tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Long An có trách nhiệm thực hiện việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 81,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Quyết định này được đưa ra dựa trên đề nghị ngày 5/4 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất này đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chat qua zalo