Công bố quyết định đầu tư Khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình vừa phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh, Nhà đầu tư dự án - Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng chính phủ về đầu tư Khu công nghiệp VSIP Thái Bình.

Theo thông tin công bố tại hội nghị và tại Quyết định của Thủ tướng chính phủ, Khu công nghiệp VSIP Thái Bình có quy mô sử dụng đất là 333,4 ha, địa điểm thực hiện tại 2 xã An Tân và Thụy Trường huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Trong đó, phần diện tích xã An Tân khoảng 264ha và xã Thụy Trường khoảng 69ha, không bao gồm phần diện tích đê hữu cửa sông Hóa, đê biển số 8 và tuyến kênh hoàn trả khoảng hơn 11ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 212 triệu USD.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trong khuôn khổ Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Tân Trường đã được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt năm 2022 với tổng diện tích 435ha, chi làm 2 phân khu, cụ thể:

- Phân khu A: Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ có diện tích là 389,77ha.

- Phân khu B: Khu trung tâm logistics, Kho vận có diện tích là 45,1 Iha.

Việc đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Thái Bình được đánh giá là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, thúc đẩy thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Bình nói chung và của huyện Thái Thụy nói riêng, tạo sự đột phá phát triển khu kinh tế, trở thành mô hình mẫu về khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho địa phương, tạo nhiều việc làm và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân huyện Thái Thụy.

Do đó, Huyện Thái Thụy sẽ

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

- Xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp ủy, chính quyền, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cấp huyện, cấp xã.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp thiết của dự án Khu công nghiệp VSIP Thái Bình đối với công tác thu hút đầu tư, lợi ích, hiệu quả của dự án trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, chủ đầu tư triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật và tiến độ đề ra; bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân…

Được biết, vừa qua Thủ tướng chính phủ đã chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp VSIP Thái Bình, theo đó tiến độ thực hiện dự án là không quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chat qua zalo