Đầu tư cụm công nghiệp Lan Sơn 2

Ngày 23/10/2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định thành lập cụm công nghiệp Lan Sơn 2.

Cụm công nghiệp Lan Sơn 2 có quy mô 75ha tại xã Lan Mẫu và xã Yên Sơn huyện Lục Nam.

Ranh giới cụm công nghiệp Lan Sơn 2:

- Phía Bắc giáp khu đất nông nghiệp thôn Chính Hạ, xã Lan Mẫu;

- Phía Nam giáp đường tỉnh 293;

- Phía Đông giáp Khu dân cư thôn Trại Hai, xã Yên Sơn;

- Phía Tây giáp tuyến đường quy hoạch và Khu dân cư thôn Muối, xã Lan Mẫu.

Các ngành nghề hoạt động chính của cụm công nghiệp Lan Sơn 2:

- Chế biến nông sản thực phẩm:

- Thiết bị dụng cụ y tế;

- Cơ khí chế tạo;

- Sản xuất linh kiện điện tử;

- Công nghiệp phụ trợ;

Và di dời một số cơ sở sản xuất trong làng nghề để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Lan Sơn 2: khoảng 667,3 tỷ đồng, trong đó bao gồm nguồn vốn của chủ đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Tiến độ thực hiện dự án cụm công nghiệp Lan Sơn 2:

- Năm 2020 - 2022: Thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai; bồi thường giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng hạ tầng trong đó có trạm xử lý nước thải, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

- Năm 2022 - 2023, hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp.

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm

Các ưu đãi, hỗ trợ: Theo quy định hiện hành của Nhà nước 

Trong quyết định thành lập cụm công nghiệp cũng nêu rõ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Lan Sơn 2có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Lan Sơn 2 theo đúng tiến độ được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Công Thương, UBND huyện Lục Nam có trách nhiệm quản lý hoạt động của CCN theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Chat qua zalo