Đầu tư dự án Khu công nghiệp số 5 quy mô 192ha ở Hưng Yên

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1411/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 05, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, dự án có quy mô 192,64 ha, được xây dựng tại xã Xuân Trúc, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi và xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư 2.385 tỷ đồng. Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ làm nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư.

Với nhà đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu công ty phải bảo đảm góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để xây dựng dự án phải theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hưng Yên bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất; bảo đảm điều kiện được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan cập nhật vị trí và diện tích sử dụng đất của khu công nghiệp số 05 vào quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch.

Chat qua zalo