Đầu tư Khu công nghiệp Lộc Giang quy mô 466ha

Phó Thủ tướng chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lộc Giang, tỉnh Long An;

Chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Lộc Giang là Công ty cổ phần Phát triển đô thị Sài Gòn - Tây Bắc.

Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Lộc Giang có địa điểm tại xã Tân Mỹ, xã An Ninh Đông và xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Quy mô dự án: Khu công nghiệp TandoLand có quy mô 466 ha.

Vốn đầu tư: Khu công nghiệp Lộc Giang có tổng vốn đầu tư là 5.198,23 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 779,730 tỷ đồng, vốn huy động là 4.418,5 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện Khu công nghiệp Lộc Giang: 50 năm kể từ ngày 19/4/2022.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Tại Quyết định của Thủ tướng cũng nêu rõ: UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện 2 dự án nêu trên, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai./.

Chat qua zalo