Đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Thuận quy mô 158ha

Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Mỹ Thuận với quy mô hơn 158ha. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận được giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô khoảng 158ha, với tổng vốn hơn 1.621 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 486 tỷ đồng. Dự án được thực hiện tại huyện Mỹ Lộc và huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định và có thời hạn thực hiện 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.

Theo quyết định, UBND tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và các nội dung đã thẩm định. Đồng thời chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án.

Đặc biệt, nhà đầu tư là Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong phải ký quỹ, góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án, bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh khác ngoài dự án này.

Ngoài ra, Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định và các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Đây là một tin vui với các nhà đầu tư tại tỉnh Nam Định, bởi dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là ngành công nghiệp.

 

Chat qua zalo