Đầu tư Khu công nghiệp Nhuận Trạch tỉnh Hòa Bình

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhuận Trạch, tỉnh Hòa Bình do Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình là nhà đầu tư.

Dự án khu công nghiệp Nhuận Trạch có quy mô 200ha và được bổ sung 13,68ha để đạt quy mô 213,68ha trong trường hợp 13,68ha được cấp có thẩm quyền bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2030.

Địa điểm thực hiện dự án khu công nghiệp Nhuận Trạch tại xã Nhuận Trạch và xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.389,5 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư dự án - Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình là 366 tỷ đồng; vốn huy động 2.023,5 tỷ đồng.

Tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Hòa Bình được yêu cầu thực hiện rà soát quy mô diện tích của dự án 200ha; trường hợp 13,68ha không được bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh, UBND tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh giảm quy mô dự án từ 213,68 ha xuống 200ha, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Hòa Bình không được chuyển phần diện tích quy hoạch khu công nghiệp Nhuận Trạch còn lại sang mục đích sử dụng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cũng tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Hòa Bình cũng được giao chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình và các cơ quan có liên quan phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Về phía nhà đầu tư là Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình được yêu cầu thực hiện góp vốn chủ sở hữu, huy động vốn theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

Chat qua zalo