Đầu tư khu công nghiệp sạch Sóc Sơn quy mô 303ha

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Hà Nội có thêm khu công nghiệp sạch Sóc Sơn hơn, quy mô 303ha, tổng mức đầu tư 3.200 tỷ đồng

Theo quyết định, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn do Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK (Tập đoàn DĐK) làm nhà đầu tư.

Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, với quy mô 302,8ha được thực hiện tại các xã Minh Trí và Tân Dân thuộc huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 3.226,92 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện là 850 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương.

Quyết định nêu rõ nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp sạch Sóc Sơn.

UBND TP Hà Nội có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật, đồng thời không được chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích quy hoạch khu công nghiệp sạch Sóc Sơn còn lại sang mục đích sử dụng khác khi chưa thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Về phía nhà đầu tư, Tập đoàn DĐK phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định.

Chat qua zalo