Đầu tư Khu công nghiệp Tam Dương I - Khu vực 2, quy mô 162ha

Tại Quyết định số 336/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tam Dương I - khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

(Ảnh minh họa)

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh đất có hạ tầng và kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Hướng Đạo, xã Đạo Tú và thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc với quy mô sử dụng 162,33 ha đất, trong đó phần đất xây dựng hạ tầng khu công nghiệp là 156,76 ha và phần đất 5,57 ha (đất tôn giáo, tín ngưỡng, đất hành lang an toàn lưới điện) được giữ nguyên hiện trạng và có biện pháp bảo vệ. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.316,12 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 198,734 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư (10/3/2021).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục và trình Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại khu vực dự kiến thực hiện dự án; đảm bảo nhà đầu tư chỉ thực hiện dự án sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại khu vực dự kiến thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc yêu cầu nhà đầu tư thực hiện trồng rừng thay thế hoặc hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác. Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của dự án để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Chat qua zalo