Đầu tư Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa khu vực 2 giai đoạn 1 quy mô 145ha

Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa khu vực 2 giai đoạn 1 với quy mô hơn 145ha. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa khu vực 2 giai đoạn 1 do Công ty cổ phần đầu tư Amane làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô khoảng 145,27haha, với tổng vốn hơn 774.827 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 120 tỷ đồng. Dự án được thực hiện tại thị trấn Hoa Sơn, xã Liên Hòa, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc và có thời hạn thực hiện 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.

Theo quyết định, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và các nội dung đã thẩm định. Đồng thời chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án.

Đặc biệt, nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư Amane phải ký quỹ, góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án, bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh khác ngoài dự án này.

Ngoài ra, Thủ tướng giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Đây là một tin vui với các nhà đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc, bởi dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là ngành công nghiệp.

Chat qua zalo