Đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng khu phi thuế quan tại Cửa khẩu Cha Lo

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ tiến độ giải ngân dự án Hạ tầng Khu phi thuế quan và các điểm dịch vụ Khu Kinh tế Cửa khẩu Cha Lo.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung phần khối lượng để sử dụng nguồn vốn 19 tỷ đồng (ngân sách địa phương) còn dư của dự án như phê duyệt điều chỉnh dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với phần hạng mục bổ sung… theo đúng quy định để gấp rút triển khai công tác thi công dự án, tranh thủ thời gian thi công trước khi mùa mưa bão đến; lập kế hoạch chi tiết thực hiện và giải ngân đảm bảo tính khả thi, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/9/2021 đạt tối thiểu 60%, đến ngày 31/12/2021 đạt 100% vốn bố trí (theo từng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương).

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án Hạ tầng Khu phi thuế quan và các điểm dịch vụ Khu Kinh tế Cửa khẩu Cha Lo, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thường xuyên sâu sát, kịp thời chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trong trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo ngay về Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời; đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, trong trường hợp không đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định, nếu Trung ương thu hồi vốn, Ban Quản lý Khu Kinh tế chịu trách nhiệm thu xếp vốn để thực hiện hoàn thành công trình và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, năm 2021 là năm cuối thực hiện Hạ tầng Khu phi thuế quan và các điểm dịch vụ Khu Kinh tế Cửa khẩu Cha Lo, do đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình trong năm 2021 và thanh toán kho bạc theo đúng số vốn được giao cho công trình; đồng thời thực hiện thanh toán, nghiệm thu từng giai đoạn, không để xảy ra tranh chấp về mặt pháp lý trong trường hợp bị Trung ương thu hồi vốn.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Xây dựng trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ điều chỉnh Dự án của Ban Quản lý Khu Kinh tế phải hoàn thành xong công tác thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Dự án.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của Dự án, kịp thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, dự kiến phương án điều chỉnh kế hoạch vốn nếu giải ngân không đạt theo kế hoạch đề ra. Cuối năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thực hiện tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong chậm trễ chậm giải ngân vốn dự án (nếu có).

Được biết, theo quy định tại Luật Đầu tư công và các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các dự án được bố trí vốn năm 2021 và dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài sang năm 2021 chỉ được phép giải ngân đến ngày 31/12/2021.

Đặc biệt, theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững cuối năm 2021 và đầu năm 2022 thì sẽ cắt giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương đối với các dự án có kế hoạch vốn được giao năm 2021 đến ngày 30/9/2021 tỷ lệ giải ngân dưới 60% để chuyển cho các dự án quan trọng, cấp bách, cần đẩy nhanh tiến độ.

Dự án Hạ tầng Khu phi thuế quan, các điểm dịch vụ Khu Kinh tế Cửa khẩu Cha Lo được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư là 307,2 tỷ đồng. Đây là dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang. Dự án đã được bố trí đủ vốn thực hiện hoàn thành là 275,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 215,4 tỷ đồng; ngân sách địa phương 60,5 tỷ đồng.

Năm 2021, dự án được bố trí 68 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 48,9 tỷ đồng, ngân sách địa phương 19,1 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình, tiến độ triển khai dự án Hạ tầng Khu phi thuế quan, các điểm dịch vụ Khu Kinh tế Cửa khẩu Cha Lo đến ngày 30/6/2021 mới giải ngân đạt tỷ lệ 19,1% kế hoạch năm 2021. Việc triển khai, giải ngân dự án như trên là quá chậm, không đáp ứng tiến độ dự án đã được phê duyệt và đứng trước nguy cơ bị Trung ương thu hồi vốn.

Chat qua zalo