Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp VSIP Thái Bình với các thông tin cụ thể như sau:

Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP)

Công ty thực hiện dự án: Công ty TNHH VSIP Thái Bình.

Tên dự án: Khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp

Địa điểm thực hiện dự án: tại xã An Tân, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Quy mô sử dụng đất: Khu công nghiệp VSIP Thái Bình có quy mô sử dụng đất của là 333,4 ha, không bao gồm phần diện tích đê cửa sông Hữu Hóa, đê biển 8 (7,86 ha) và tuyến kênh hoàn trả (3,41 ha)

Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 212 triệu USD, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 32 triệu USD

Tiến độ thực hiện dự án: Không quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước bàn giao đất, cho thuê đất.

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Tạo báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị:

- Giao UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư phân kỳ đầu tư Dự án đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 được Thủ tướng phân bổ cho tỉnh Thái Bình tại Quyết định số 326/QĐ-TTg và các quyết định điều chỉnh (nếu có), phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng phê duyệt và quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp đã được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt, trong đó lưu ý việc khai thác, sử dụng hành lang đê tuân thủ quy định của pháp luật về đê điều và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Nhà đầu tư được yêu cầu đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng cam kết để thực hiện Dự án và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp.

- Nhà đầu tư chỉ được thực hiện Dự án sau khi tỉnh Thái Bình được cấp có thẩm quyền bổ sung chỉ tiêu đất Khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2025 theo quy định của pháp luật; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm nộp một khoản tiền đề bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 134 Luật Đất đai và các nghị định liên quan. UBND tỉnh Thái Bình phải chỉ đạo các cơ quan có liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT; chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về trồng trọt, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các văn bản có liên quan; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có liên quan, trong đó lưu ý ý kiến của Bộ tại báo cáo thẩm định.

- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất Khu công nghiệp của Dự án vào phương án bổ sung chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025 cho tỉnh Thái Bình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Chat qua zalo