Đề xuất phê duyệt Khu công nghiệp Phúc Sơn quy mô 124ha

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn số 7298/BC – BKHĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về báo cáo thẩm định Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Bắc Giang.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Sơn đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Sơn với các thông tin như sau:

- Quy mô: Quy mô sử dụng đất của dự án 123,94 ha.

- Địa điểm: Xã Phúc Sơn và xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Tổng vốn đầu tư: 1.836 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 280 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án là không quá 24 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước bàn giao đất, cho thuê đất.

- Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

Nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án theo đúng tiến độ đã cam kết; đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp; chỉ thực hiện Dự án sau khi việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng đất trồng lúa và nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định tại khoản 3 Điều 134 Luật Đất đai. 

Nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện Dự án. 

Tại công văn số 7298/BC – BKHĐ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện Dự án đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật vể đất đai. 

UBND tỉnh Bắc Giang phải kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất, trong đó lưu ý điều kiện về năng lực tài chính; trường hợp nhà đầu tư không đảm bảo đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất phải kịp thời có giải pháp xử lý theo quy định của pháp luật; đảm bảo điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổng hợp địa điểm và quy mô diện tích của Dự án vào các quy hoạch, kế hoạch có liên quan, trong đó có kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021 - 2025, hàng năm và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh Bắc Giang; chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo tiến độ giao đất để thực hiện Dự án phù hợp với kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Giang và huyện Tân Yên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Được biết, vào tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Phúc Sơn. Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Phúc Sơn là cở sở để triển khai các bước tiếp của dự án.

Bắc Giang được đánh giá là thủ phủ công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc. Theo thông tin từ lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, tính từ đầu năm 2023 đến hết tháng 8 năm 2023, các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 49 dự án FDI và 06 dự án DDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1.300,69 triệu USD và 824,85 tỷ đồng.

Cùng đó, tỉnh cấp điều chỉnh cho 32 dự án tăng vốn, với vốn đầu tư tăng thêm đạt 304,24 triệu USD và 520,25 tỷ đồng. Tổng vốn đăng ký đầu tư quy đổi là 1.662,17 triệu USD, bằng 166% kế hoạch giao. Nâng tổng số các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp đến nay là 477 dự án còn hiệu lực, trong đó có 364 dự án FDI, 113 dự án DDI. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 8,776 tỷ USD và 17.968 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt khoảng 6,889 tỷ USD, đạt 78,49% tổng vốn đăng ký và khoảng 10.880 tỷ đồng, đạt 60,55% vốn đầu tư đăng ký.

Hiện trong các khu công nghiệp có 419 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất công nghiệp lũy kế từ đầu năm đến nay ước đạt khoảng 258.800 tỷ đồng, bằng 80,12% kế hoạch năm. Giá trị xuất khẩu ước đạt 15.100 triệu USD, bằng 68,64% kế hoạch năm.

Chat qua zalo