Đến hết năm 2018, cả nước có 326 khu công nghiệp được thành lập

Theo báo cáo của Vụ Quản lý khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong năm 2018, tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế và vốn tăng thêm đạt trên 8,3 tỷ USD.

Theo đó, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã đăng ký đầu tư cho khoảng 560 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký ước đạt trên 5,3 tỷ USD và tăng vốn cho gần 500 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng trên 3 tỷ USD.

Ảnh minh họa 

Lũy kế đến hết năm 2018, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút được khoảng 7.500 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký ước đạt gần 970 nghìn tỷ đồng và khoảng 8.000 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký ước đạt trên 145 tỷ USD. Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt trên 73%.

Tính đến hết năm 2018, cả nước có 17 khu kinh tế ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước trên 845 nghìn ha. Ngoài ra, khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Nam Định có trong quy hoạch phát triển các khu kinh tế nhưng chưa được thành lập.

Hiện cả nước có 326 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt gần 93 nghìn héc-ta. Trong đó diện tích đất công nghiệp đạt gần 64 nghìn héc-ta, chiếm khoảng 68% tổng diện tích đất tự nhiên. Có 250 KCN đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 73% và 76 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản. Có 17 Khu kinh tế ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước hơn 845.000 ha.

Về tình hình xử lý nước thải, trong 250 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động thì có 218 khu công nghiệp có nhà máy xử lý nước thải tâp trung hoạt động với tổng công suất xử lý nước thải đạt trên 950.000 m³/ngày đêm.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, thu hút đầu tư của các khu công nghiệp, khu chế xuất, lãnh đạo Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết, trong giai đoạn tới, sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đầu tư, pháp luật về khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm xác định rõ những trọng tâm trong thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài của cả nước, các địa phương và các khu công nghiệp, khu chế xuất, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương, vùng; xác định những tiêu chí, điều kiện cụ thể, rõ ràng nhằm lựa chọn các dự án đầu tư phù hợp về công nghệ, môi trường, định hướng phát triển.

Chat qua zalo