Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000.

Cụ thể, điều chỉnh ranh giới khu công nghiệp, điều chỉnh giảm ranh giới khu vực phía Tây Bắc giáp Trường trung học cơ sở Yên Lư khoảng 5.400m² để phục vụ mở rộng diện tích trường học; bố trí đất xây dựng trạm y tế, công an xã, bưu điện văn hóa xã trong tương lai theo yêu cầu của địa phương. Mở rộng ranh giới phía Tây Nam khu vực giữa thôn Thạch Xá khoảng 5.400m², đảm bảo giữ nguyên tổng diện tích khu công nghiệp đã được phê duyệt là 377ha.

Ảnh minh họa

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, vị trí 1 điều chỉnh giảm diện tích đất cây xanh (ký hiệu CX.8) khoảng 2,54ha thành khoảng 1,97ha; điều chỉnh tăng diện tích đất mặt nước (ký hiệu 3 NM.01) khoảng 2,77ha thành khoảng 2,8ha.

Vị trí 2, điều chỉnh tăng diện tích đất cây xanh (ký hiệu CX.11) khoảng 2,89ha thành khoảng 3,45ha; điều chỉnh giảm diện tích đất mặt nước (ký hiệu NM.02) từ 1,92ha thành khoảng 1,89ha.

Vị trí 3, điều chỉnh một phần diện tích đất công nghiệp (ký hiệu CN.15) khoảng 0,12ha thành đất cây xanh (ký hiệu CX.03); điều chỉnh một phần diện tích đất cây xanh (ký hiệu CX.03) khoảng 0,12ha thành đất hạ tầng kỹ thuật (HT.03) để dự trữ xây dựng Trạm điện 110kV Yên Lư.

Vị trí 4, điều chỉnh gộp lô đất công nghiệp (ký hiệu CN.03) diện tích 6,17ha và lô đất công nghiệp (ký hiệu CN.04) diện tích 9,97ha thành lô đất công nghiệp có diện tích 16,14ha để phù hợp với nhu cầu thực hiện dự án của nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

Điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh phương án đường dây cấp điện 110kV từ Bắc Ninh sang cấp điện cho Trạm biến áp 110/35(22)kV Yên Lư đi trên phần diện tích đất mặt nước phía Nam khu công nghiệp. Điều chỉnh chỉ tiêu cấp điện cho khu công nghiệp từ 350KW/ha thành 500KW/ha.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 và Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh

Chat qua zalo