Điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất là gì?

Khu chế xuất được thành lập thường với mục tiêu chính đó là tập trung, thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư nước ngoài. Việc thành lập và đưa khu chế xuất đi vào hoạt động nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các quy định của pháp lý. Các nhà đầu tư cần phải nắm vững điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất để có thể có thể hưởng được những lợi ích từ khu chế xuất và phát triển kinh doanh.

Doanh nghiệp chế xuất là gì?

Theo định nghĩa tại khoản 10 Điều 2 Nghị định 82/2018/NĐ-CP, Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

dieu-kien-thanh-lap-doanh-nghiep-che-xuat

Thành lập doanh nghiệp chế xuất cần biết

Có thể thấy, doanh nghiệp chế xuất không phải là một trong những loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Đây chỉ là doanh nghiệp với điều kiện xác định và hoạt động sản xuất, kinh doanh cụ thể. Với các ưu đãi về thuế xuất khẩu và nhập khẩu, doanh nghiệp chế xuất thường là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất là gì?

Điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất đó là phải đảm bảo đáp ứng được các Quy định riêng áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất tại Điều 30 Nghị định Nghị định 82/2018/NĐ-CP về quy hoạch, thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp và khu kinh tế như sau:

- Doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan, quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Toàn bộ hàng hóa sản xuất của doanh nghiệp chế xuất phải được xuất khẩu 100% ra nước ngoài.

- Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại.

- Doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.

- Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Trên đây là một số điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất mà các nhà đầu tư nên nắm rõ trước khi quyết định tiến hành một loạt các thủ tục mở doanh nghiệp chế xuất. 

Chat qua zalo