FDI 3 tháng đầu năm đạt 10,13 tỷ USD

Theo dữ liệu từ Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tính đến ngày 20/3, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 10,13 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, có 234 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm 69,1% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt 7,2 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, 161 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đăng ký tăng thêm đạt 2,1 tỷ USD, tăng 97,4% so với cùng kỳ

Ngoài ra, có 734 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 805,3 triệu USD, giảm 58,8% so với cùng kỳ.

Tính lũy kế đến ngày 20/03/2021, cả nước có 33.294 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 393,3 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 236,96 tỷ USD, bằng gần 60% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Vốn thực hiện đạt 4,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 5 tỷ USD, chiếm 49,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Thứ hai là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện với tổng vốn đầu tư 3,9 tỷ USD, chiếm 38,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đăng ký đạt 600 triệu USD, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ đạt trên 167 triệu USD...

Các dự án lớn trong 3 tháng đầu năm có thể kể đến Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II (Singapore), tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỷ USD; Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản), tổng vốn đăng ký trên 1,31 tỷ USD; Dự án LG Display Hải Phòng (Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 750 triệu USD; Dự án chế tạo lốp xe Radian (Trung Quốc) tại Tây Ninh, điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm hơn 312 triệu USD; Dự án Nhà máy Kodi New Material Việt Nam (Singapore), vốn đầu tư đăng ký 270 triệu USD với mục tiêu sản xuất, gia công máy tính bảng và máy tính xách tay tại Bắc Giang...

Chat qua zalo