Fico đầu tư 2 dự án điện gió vào Khu kinh tế Nhơn Hội

Theo đó, cả 2 nhà máy được thực hiện tại Khu quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo, núi Phương Mai, Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Công ty Cổ phần Đầu tư Fico đầu tư nhà máy điện gió tại Bình Định.
Công ty Cổ phần Đầu tư Fico đầu tư nhà máy điện gió tại Bình Định.

Trong đó, dự án nhà máy điện gió Nhơn Hội 1 có công suất 30 MW, khảo sát, nghiên cứu đầu tư trên diện tích khoảng 175 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 1.321 tỷ đồng; dự án nhà máy điện gió Nhơn Hội 2 có công suất 30 MW, khảo sát nghiên cứu trên diện tích đất khoảng 201 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 1.249 tỷ đồng.

Thời gian hoạt động các dự án là 50 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương lần đầu. Dự kiến 2 dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào vận hành vào tháng 9/2021.

Cũng tại quyết định này, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Fico có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết và các quy định tại quyết định chủ trương đầu tư. Tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Ngoài ra, sau 12 tháng, nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư, và không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Nguồn: baodautu.vn

Chat qua zalo