Gần 668 ha đất nông nghiệp của TP. Tuy Hòa được chuyển sang đất phi nông nghiệp

Theo quyết định của UBND tỉnh Phú Yên, diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2020 theo kế hoạch là hơn 11.000 ha; trong đó đất nông nghiệp hơn 5.900 ha, đất phi nông nghiệp hơn 5.000 ha, đất chưa sử dụng gần 310 ha. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng có kế hoạch thu hồi các loại đất trên địa bàn TP. Tuy Hòa, với diện tích hơn 900 ha, trong đó đất nông nghiệp gần 668 ha, đất phi nông nghiệp 269 ha. 

TP. Tuy Hòa tỉnh Phú Yên.
Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

UBND tỉnh Phú Yên cũng chuyển gần 668 ha đất nông nghiệp của TP. Tuy Hòa sang đất phi nông nghiệp, chuyển gần 97 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở. 

UBND tỉnh yêu cầu TP.Tuy Hòa quản lý, sử dụng đất theo đúng kế hoạch, nhất là khu vực sẽ thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Tỉnh Phú Yên sẽ chuyển đổi chuyển gần 97ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
Tỉnh Phú Yên sẽ chuyển đổi chuyển gần 97 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn, UBND tỉnh Phú Yên đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh để ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn và bố trí đầy đủ nguồn kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Chat qua zalo