Giá đất đền bù tại Hưng Yên được điều chỉnh tăng tới 36%

Với 9 nhóm đất được quy định giá cụ thể, Bảng giá đất sẽ được điều chỉnh phù hợp với quy định khung giá các loại đất theo quy định của Chính phủ và tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đồng thời đây cũng là cơ sở để thực hiện tính giá đền bù giải phóng mặt bằng và tính giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giá đất trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản tăng trung bình 36%. Giá đất trồng cây lâu năm tăng trung bình 32%. Giá đất ở nông thôn ở tất cả các vị trí trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã; trung bình tăng khoảng 21%. Giá đất ở đô thị ở tất cả các vị trí trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã, trung bình tăng khoảng 21%.

Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn trung bình tăng khoảng 21%. Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị trung bình tăng khoảng 25%. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn trung bình tăng khoảng 21%. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị trung bình tăng khoảng 21%. Đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trung bình tăng khoảng 25%.

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm 20% trở lên so với giá đất tối thiểu hoặc khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm 20% trở lên so với giá đất tối thiếu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên thì UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Bảng giá đất tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2024 có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024 và chấm dứt hiệu lực của các Nghị quyết trước đó về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Nguồn: vietnammoi.net

Chat qua zalo