Hà Nội chi hơn 750 tỉ đồng xây dựng 3 cụm công nghiệp

Theo Quyết định, Cụm công nghiệp làng nghề Chàng Sơn - Giai đoạn 2 (xã Chàng sơn, huyện Thạch Thất) có quy mô khoảng 15,3 ha với tổng mức đầu tư 358 tỉ đồng. Ngành nghề hoạt động chủ yếu là sản xuất đồ gỗ, sản phẩm từ gỗ, nội thất gia dụng; dịch vụ phục vụ cụm công nghiệp… Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự kiến từ quý 3 năm nay đến quý 1-2021.

Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu (xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất) có quy mô 10 ha. Ngành nghề hoạt động chủ yếu là sản xuất đồ gỗ, sản phẩm từ gỗ, nội thất gia dụng; dịch vụ phục vụ cụm công nghiệp... Tổng mức đầu tư gần 268 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ quý 3 năm nay đến quý 1-2021.

Cụm công nghiệp Cầu Bầu - Giai đoạn 2 có quy mô 5,29 ha với tổng mức đầu tư khoảng 128 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ quý 2 năm nay đến quý 4-2020. Ngành nghề hoạt động chủ yếu là phục vụ ngành nghề của làng nghề xã Quảng Phú Cầu; sản xuất đồ gia dụng, chế biến lâm sản, sản xuất gia công cơ khí, dịch vụ phục vụ cụm công nghiệp.

Nguồn: cafeland.vn

Chat qua zalo