Hà Nội chuẩn bị khởi công loạt cụm công nghiệp

Ngoài việc khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 43 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập giai đoạn 2018-2020, thành phố cũng sẽ tập trung rà soát quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Hà Nội có kế hoạch về quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, thành phố đề ra mục tiêu 100% CCN đang hoạt động được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và được quản lý hoạt động theo quy định. Cùng với đó, thành phố khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 43 CCN đã có quyết định thành lập giai đoạn 2018-2020; phấn đấu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật ít nhất 20 CCN; xúc tiến, thu hút đầu tư thành lập mới 10-15 CCN. 100% các CCN xây mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 

Về tiến độ cụ thể, thành phố dự kiến khởi công xây dựng 1 CCN trong quý I-2021; khởi công 23 CCN trong quý II-2021; khởi công 13 CCN trong quý III-2021; khởi công 6 CCN trong quý IV-2021.

Xây dựng, ban hành cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất tại các làng nghề vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong các CCN. Xây dựng, ban hành quy định về giá dịch vụ chung trong các CCN trên địa bàn thành phố. Rà soát quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ của hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn.

Về tổ chức quản lý, phát triển các CCN đã đi vào hoạt động: Tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật bên trong hàng rào và bên ngoài hàng rào các CCN trên địa bàn thành phố. Tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư lấp đầy các CCN. Rà soát, từng bước chuyển đổi mô hình quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động đối với các CCN do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư. Quản lý, theo dõi việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được phê duyệt; đề xuất xử lý các vi phạm (nếu có).

Đối với đẩy nhanh tiến độ khởi công, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN: Xây dựng chương trình đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các CCN trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư; tổ chức khởi công xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thu hút các dự án đầu tư thứ phát vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 (đối với các cụm có nhu cầu mở rộng). Rà soát cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật phần diện tích giai đoạn 1.Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ khởi công và triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN trên địa bàn thành phố.

Còn trong phát triển, thành lập mới CCN: Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư; tổ chức thẩm định, thành lập mới các CCN trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Rà soát các quy định của pháp luật và thành phố, thống nhất trình tự, thủ tục để thành lập và lựa chọn chủ đầu tư CCN theo quy định của pháp luật, đảm bảo thông suốt từ khâu thành lập, quyết định lựa chọn chủ đầu tư cho đến khi thực hiện thu hồi đất, giao đất, đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Thành phố cũng sẽ tập trung rà soát Quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn thành phố. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, đầu tư phát triển CCN trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong quản lý hoạt động các CCN trên địa bàn, tập trung vào các vi phạm về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường...

 

Chat qua zalo