Hải Dương: Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Đại An mở rộng

Tại kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Đại An mở rộng tỷ lệ 1/2000.

Phối cảnh quy hoạch mở rộng Khu công nghiệp Đại An 

Theo tờ trình của UBND tỉnh Hải Dương về việc đề nghị thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Đại An mở rộng, tỷ lệ 1/2000, khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc địa bàn phường Tứ Minh (TP Hải Dương) và thị trấn Lai Cách , xã Cẩm Đoài, Cẩm Đông (Cẩm Giàng).

Tổng diện tích quy hoạch khu công nghiệp khoảng 416,21 ha (không bao gồm tuyến đường 33m nằm giữa 2 giai đoạn của khu công nghiệp).

Quy hoạch khu công nghiệp Đại An mở rộng gồm 2 phân khu theo 2 giai đoạn. Các tỷ lệ diện tích đất giao thông, cây xanh, tỷ lệ hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ đất điều hành, dịch vụ thương mại, thiết chế công đoàn phục vụ người lao động trong khu công nghiệp đều chiếm tối thiểu 10%.

Các danh mục dự án ưu tiên đầu tư gồm: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp giai đoạn 2 bao gồm (san nền, giao thông, hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải, cấp điện, thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy, cây xanh...); thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp, thương mại...

 

Chat qua zalo