Hải Phòng kêu gọi đầu tư một loạt các khu công nghiệp và cụm công nghiệp

Trong 137 dự án sử dụng đất kêu gọi đầu tư trong quyết định phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 chủ yếu là các dự án phát triển công nghiệp và đô thị.

Trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp có 16 khu công nghiệp thuộc danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài, gồm:

1. Khu công nghiệp Tiên Lãng 2 quy mô 500 - 550ha

2. Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng có quy mô 450 - 550ha

3. Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 quy mô 407ha

4. Khu công nghiệp Vinh Quang có quy mô 340 - 350ha

5. Khu công nghiệp An Hòa có quy mô 200ha

6. Khu công nghiệp Giang Biên II có quy mô 350ha.

7. Khu công nghiệp Thủy Nguyên có quy mô 310 - 320ha

8. Khu công nghiệp Tam Hưng - Ngũ Lão có quy mô 150 - 170ha

9. Khu công nghiệp Nomura 2 có quy mô 240 - 245ha

10. Khu công nghiệp An Hưng - Đại Bản có quy mô 250 - 255ha

11. Khu công nghiệp Tràng Duệ (giai đoạn 3) quy mô 400 ha

12. Khu công nghiệp Cầu Cựu có quy mô 100 - 110ha

13. Khu công nghiệp Ngũ Phúc có quy mô 250ha

14. Khu công nghiệp Tân Trào có quy mô 200ha

15. Khu công nghiệp phía Bắc đảo Cát Hải có quy mô 180 - 200ha

16. Khu công nghiệp Nam Tràng Cát có quy mô 202ha

Đối với khu vực phát triển công nghiệp, Hải Phòng phê duyệt 7 khu vực kêu gọi đầu tư nước ngoài như Khu vực phát triển công nghiệp Bến Rừng (330ha), Khu vực phát triển công nghiệp phía Tây Nam đảo Cát Hải (700 - 720ha), Khu vực phát triển công nghiệp logistics phi thuế quan Bắc Lạch Huyện (1.200 - 1.300ha), Khu vực phát triển công nghiệp đảo Cái Tráp (100 - 110ha), Khu vực phát triển công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình (800 - 900ha), Khu vực phát triển công nghiệp Trung Lập (500 - 600ha), Khu vực phát triển công nghiệp Tam Đa (150 - 180ha).

Về cụm công nghiệp, có 22 dự án cụm công nghiệp cụm công nghiệp trong danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài, quy mô nhỏ nhất là cụm công nghiệp làng nghề Cổ Am từ 20 - 30ha, diện tích lớn nhất là cụm công nghiệp Tiên Cường I và cụm công nghiệp Tiên Cường III (huyện Tiên Lãng) cùng có quy mô hơn 220 - 230ha; cụm công nghiệp An Thọ và cụm công nghiệp An Thọ - Chiến Thắng (huyện An Lão) có quy mô 130ha; cụm công nghiệp Dũng Tiến - Giang Biên từ 110 - 120ha. Các cụm công nghiệp còn lại trung bình 50 - 70ha...

Lĩnh vực phát triển trung tâm logistics có 9 dự án trong danh mục, trong đó quy mô lớn nhất là Trung tâm logistics Lạch Huyện tại khu vực bến cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng nhằm phục vụ các dịch vụ cảng biển với quy mô 300 - 350ha (tiềm năng thêm 500 - 650ha). Ngoài ra, Trung tâm logistics VSIP tại KCN VSIP (15ha); Trung tâm logistics Tràng Duệ (40ha); Trung tâm logistics cảng Nam Đồ Sơn quy mô 200 - 300ha; Trung tâm logistics Kiến Thụy (2 xã Đoàn Xá và Đại Hợp) quy mô 120ha; tại Tiên Lãng (50ha); tại An Lão (30 - 100ha); Trung tâm logistics Nam Đình Vũ (150ha) tại KCN Nam Đình Vũ; Trung tâm logistics chuyên dùng hàng không tại phường Tràng Cát, quận Hải An (6ha).

Đối với lĩnh vực phát triển mạng lưới viện nghiên cứu (R&D), có 5 dự án. Đó là Viện, trung tâm R&D tại quận Dương Kinh (15 - 25ha), nghiên cứu công nghệ thông tin, phần mềm smart city (đô thị thông minh); Viện, trung tâm R&D về công nghệ cao tại Bắc sông Cấm (10 - 20ha), tại Nam Đình Vũ (5 - 10ha); Viện, trung tâm R&D về đại dương học, y học biển tại huyện Tiên Lãng, Thủy Nguyên (50 - 70ha).

Chat qua zalo