Hoạt động tuần 1 tháng 02/2020 của IIP VIETNAM

1. Ngày 08/02/2020, IIP đã giới thiệu các Cơ hội đầu tư cho ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NNP, Website: nnpinvest.vn

2. Ngày 08/02/2020, IIP đã giới thiệu các Cơ hội đầu tư bất động sản công nghiệp cho Ông Đoàn Thế Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TMS, Website: tmsgroup.vn

Chat qua zalo