Hoạt động tuần 2 tháng 02 năm 2020 của IIP VIETNAM

Ngày 10/02/2020, IIP rất vui mừng được đón tiếp các đối tác tới thăm, trao đổi, đặt hàng và bàn các việc Hợp tác đầu tư và triển khai các dự án liên quan đến bất động sản công nghiệp

Ngày 11/02/2020, IIP rất vui mừng được đón tiếp các đối tác tới thăm, trao đổi, đặt hàng và bàn các việc Hợp tác đầu tư và triển khai các dự án liên quan đến bất động sản công nghiệp:
- Ông Đào Hùng - Lãnh đạo Ngân hàng VIBBank
- Ông Kiều Văn Hùng - Giám đốc Công ty cổ phần Tiếp thị bất động sản Việt Nam, Website: tiepthidiaoc.com.vn

Ngày 12/02/2020, HĐQT IIP đã họp và thông qua tất cả các các nội dung do Ban Tổng giám đốc trình, theo đó:
- Tiếp tục đầu tư nguồn vốn để phát triển hệ sinh thái
- Tuyển dụng nhân sự cao cấp, nhân viên, cộng tác viên, hợp tác với các đơn vị có liên quan
- Đầu tư thêm cơ sở vật chất
- Mở rộng kết nối với Chủ đầu tư các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên cả nước
- Mở rộng thêm một số lĩnh vực hoạt động liên quan đến Marketing & truyền thông, công nghệ 4.0, . . .
- Hợp tác đầu tư các dự án BĐS CÔNG NGHIỆP trên toàn quốc

Chat qua zalo