Hội nghị cán bộ công chức năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đến dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban; các trưởng phó phòng và các chuyên viên thuộc BQL các KCN Vĩnh Long. Tại hội nghị, thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo hoạt động tài chính; Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ; Báo cáo Ban thanh tra nhân dân; Với các kết quả đạt được trong năm 2019 như sau:

- Về thu hút đầu tư có 23 nhà đầu tư (18 nhà đầu tư nước ngoài) tìm hiểu đầu tư vào các khu công nghiệp, qua đó đã cấp mới được 15 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh 22 lượt giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn thu hút đầu tư là 126,86 triệu USD, đạt 253,72% kế hoạch năm 2019. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh năm 2010) là 13.500 tỷ đồng tăng 12,51% so với năm 2018.

- Giá trị xuất khẩu là 465,76 triệu USD đạt 116% so với kế hoạch năm 2019.

- Giá trị nhập khẩu là 223,76 triệu USD tăng 6,2lần so với năm 2018.

- Giải quyết việc làm cho trên 38.644 người, tăng 7.251 người so với năm 2018, trong đó có 236 người nước ngoài.

Hội nghị đã tổng kết đánh giá những khó khăn, hạn chế trong năm 2019 và thảo luận đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu năm 2020.

Ngoài ra, tại hội nghị cũng công bố kết quả xét thi đua khen thưởng đối với 04 tập thể và 21 cá nhân.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Phạm Thành Khôn - Trưởng Ban Quản lý KCN Vĩnh Long đánh giá cao thành tích đạt được và biểu dương tinh thần phối hợp của toàn thể cán bộ công chức trong năm 2019; Đồng thời, thống nhất phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu năm 2020 và kêu gọi toàn thể CBCC nêu cao tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2020. 

Nguồn: khucongnghiepvinhlong.gov.vn

Chat qua zalo